INFONKO.RU

Змістовий модуль 6. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів і хуліганства

План

1. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів і хуліганства.

2. Особливості детермінації і причинності.

3. Ознаки насильницьких злочинів.

4. Причини вчинення насильницьких злочинів.

5. Умови вчинення насильницьких злочинів і хуліганства.

6. Об'єкти зазіхання при насильницьких злочинах.

7. Особливості особистості злочинця при вчиненні насильницьких злочинів.

8. Соціально-кримінологічна профілактика насильницьких злочинів.

Завдання для самостійної роботи студентів

Теми для підготовки рефератів:

1. Основні напрямки попередження насильницьких злочинів.

2. Конфліктні відношення і їх вплив на вчинення насильницьких злочинів.

3. Кримінально-карне діяння, що відноситься до насильницької злочинності.

4. Особливості особи насильницьких злочинців.

Скласти структурно-логічні схеми:

- об’єкти посягання при насильницьких злочинах;

- соціально-кримінологічна профілактика насильницьких злочинів.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Поняття насильницьких злочинів.

2. Основні ознаки насильницьких злочинів.

3. Конфлікти і їхній вплив на насильницькі злочини.

4. Формування мотивації людини і її вплив на насильницьку злочинність.

5. Причини вчинення насильницьких злочинів.

6. Умови вчинення.

7. Загальне попередження насильницьких злочинів.

8. Правові підстави для контролю за особами, що складаються в групі ризику.

9. Зміцнення трудової діяльності.

Методичні рекомендації

При вивченні цієї теми необхідно засвоїти основні властивості і тенденції насильницьких злочинів. Важливо розібратися в особливостях причин і умов, які детермінують ці види злочинів. Особливу увагу слід звернути на роль потерпілого в розвитку причинно-слідчого зв’язку, збільшення частки „заказаних” убивств та вбивств в маргінальному (соціально нестійкому) середовищі.

Студент повинен уміти складати прогнози рівня, структури і динаміки умисних убивств, тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, використовуючи статистичні дані і дані кримінальних справ; класифікувати особу вбивці по різним підставам; розуміти особливості „жіночої” насильницької злочинності; з’ясувати особливості мотивації насильницьких злочинів у сьогоднішній час.


Література:

1. Закон України ”Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, від 22.06.2000р.

2. „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”. Закон України від 1.12.1994р. із змінами від 15.02.1995.

3. Криминология. Учебник. Под ред. В. Г. Лихолоба, В. П. Филонова. Киев, 1997.

4. Кримінологія. Загальна та Особлива частина. За ред. І. М. Даньшіна. Харків „Право”, 2003р.

5. Кримінологія. Підручник для юридичних вузів/ Під ред. В.Н. Бурчакова, В.П. Сальникова. Санкт-Петербург, 1998 р.6. В. Горбачевський. Особливості кримінологічної характеристики вбивств на замовлення. // Право України. – 1999р. - № 5. – стр.58-61.

7. Тищенко Г. Характеристика потерпілих від хуліганства і віктимологічна профілактика. // Право України. – 1998р. - № 7. – стр.11.

8. М. Снайдер. Кримінологія. – Москва. „Прогресс”, 1994р.

9. Кримінологія. Навчальний посібник. Під загальною редакцією В.Є. Єлинова. - Москва. - Норма, 1997 р.

10. Головкин Б. Конфліктні відношення – передумова вчинення насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері. // Право України. – 2001р. - №5.

11. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою. – Прийнята резолюцією 40/34 Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985р.

Змістовий модуль 7. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності

План

1. Поняття і кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

2. Класифікація рецидивістів.

3. Причини та умови рецидивної злочинності.

4. Попередження рецидивної злочинності.

Завдання для самостійної роботи студентів

Теми для підготовки рефератів:

1. Розходження кримінально-правового і кримінологічного розуміння злочинів.

2. Кримінологічна характеристика особистості рецидивіста.

3. Основні ознаки кримінального професіоналізму.

Скласти структурно-логічні схеми:

- види рецидиву;

- спеціальні причини і умови рецидивної злочинності.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Поняття рецидивної злочинності.

2. Поняття рецидиву злочину.

3. Ознаки, що характеризують рецидив і рецидивіста.

4. Форми спеціального рецидиву.

5. Особистість рецидивіста.

6. Особливості особистості рецидивіста.

7. Розходження кримінально-правового і криміналістичного розуміння рецидиву злочину.

8. Які злочини є найбільше рецидивно-небезпечними?

9. Яка класифікація злочинців - рецидивістів рекомендується найбільше обґрунтованої?

10. Причина рецидивної злочинності.

11. Умови рецидивної злочинності.

12. Які основні ознаки кримінального професіоналізму?

13. У чому складаються розходження сучасного кримінального професіоналізму й аналогічного явища, що існувало в 30-50-і роки?

14. Розкрийте утримання мір попередження рецидивної і фахової злочинності.

15. Чи можна цілком викорінити рецидивну і фахову злочинність?

Методичні рекомендації

При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на основні властивості і тенденції рецидиву злочинів. Важливо розібратися в причинах і умовах рецидивної злочинності. Також слід повторити ст. 34 КК України, рецидив злочинів.

Студент повинен знати типові, загальні і специфічні риси особи злочинців-рецидивістів, основні ознаки кримінального професіоналізму.

Література:

1. „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”. Закон України від 1.12.1994р. із змінами від 15.02.1995.

2. Закон України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”. Кримінологія. Навчальний посібник. - К. - Атіка. 2001р. стр.214-232.

3. Курс кримінології. Загальна частина. Підручник. Книга 2. Відповідальний редактор Я. Ю. Кондрат’єв. Київ. Юпітер,2001р.

4. Кримінологія. Загальна та Особлива частина. За ред. І. М. Даньшіна. Харків „Право”, 2003р.

5. Криминология. Учебник. Под ред. В. Г. Лихолоба, В. П. Филонова. Киев, 1997.

6. Алексєєв А. І. Кримінологія. Курс лекцій. – М.: Щит – 1998р.

7. Кримінологія. Підручник для юридичних вузів. Під заг. ред. А. І. Долговой. Норма. Москва, 1999р.

8. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами. Загальна та Особлива частини. Навчальний посібник. Київ. Атіка. 2001р.

Змістовий модуль 8. Кримінологічна характеристика екологічної і корупційної злочинності

План

1. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економіки.

2. Причини злочинності в сфері економіки.

3. Умови злочинності в сфері економіки.

4. Особливості боротьби з економічною злочинністю.

5. Поняття і кримінологічна характеристика корупційної злочинності.

6. Специфіка причинності і детермінації корупційної злочинності.

7. Попередження корупційної злочинності.

Завдання для самостійної роботи студентів

Теми для підготовки рефератів:

1. Поняття і кримінологічна характеристика загально кримінальної корисливої злочинності.

2. Нові різновиди злочинів економічної спрямованості на сучасному етапі розвиток корупційної злочинності.

3. Види корупційної злочинності.

Скласти структурно-логічні схеми:

- типові способи вчинення розкрадань;

- структура економічної злочинності;

- фактори, що детермінують економічну злочинність.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Які кримінально-покаранні діяння відносяться до злочинів економічного напрямку?

2. Який стан і динаміка злочинів економічного напрямку?

3. Які нові різновидності злочинів економічного напрямку появились з 1990 року?

4. Який рівень латентності злочинів економічного напрямку?

5. Дайте характеристику особи злочинів які здійснюють кримінально-покаранні діяння економічного напрямку?

6. Які причини, умови злочинів економічного напрямку?

7. Розкрийте зміст загальноспеціальних і спеціально-кримінологічних мір попередження злочинів економічного напрямку?

8. Дайте поняття корупції, її механізм.

9. Назвіть спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, спрямованих на попередження корупції.

10. Відповідальність за вчинення корупційних діянь.

Методичні рекомендації

При вивченні цієї теми необхідно засвоїти такі терміни як «економічна злочинність», «злочини у сфері економіки», «злочини у сфері господарської діяльності», «тіньова економіка», «злочини економічної спрямованості», та інші часто використовуються як тотожні, що певною мірою дезорієнтує правоохоронну практику при розробленні заходів економічної злочинності. Особливу увагу слід звернути на фактори, що детермінують економічну злочинність, а це: соціально-економічні, організаційно-управлінські, соціально-психологічні, правові фактори та фактори, пов’язані з ефективністю діяльності правоохоронних органів, і технічні умови.

Слід також ознайомитись з Законом України «Про боротьбу з корупцією» від 5.06.1995 р., особливо звернути увагу на поняття корупції та корупційних діянь, суб’єкти корупційних діянь, спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, які спрямовані на попередження корупції, відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

Література

1. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5.10.1995 р. Кримінологія. Навчальний посібник. К., Атіка 2001р.

2. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованого злочинністю» від 30.06.1993 р. Кримінологія. Навчальний посібник. К., Атіка 2001р.

3. Курс кримінології. Загальна частина. Підручник. У двох книгах. Книга 2. відповідальний редактор Я.Ю.Кондрат’єв. Київ. Юпітер, 2001 р.

4. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами. За загальною редакцією О.М.джугии. Київ. Атіка. 2001 р.

5. Кримінологія. Загальна та Особлива частина. За ред. І.М. Даньшіна. Харків «Право», 2003 р.

6. Кримінологія. Підручник для юридичних вузів. Під загальною редакцією А.І. Долговой. Норма. Москва, 1999 р.

7. Кримінологія. Підручник. Під ред. В.Г. Лихолоба, В.П. Филонова. Київ, 1997р.

8. Кримінологія. Навчальний посібник. Під загальною редакцією В.Е. Елинова. Москва, 1997 р.

9. Конвенція Рада Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію прибутків від злочинної діяльності». Страсбург, 08.11.1990 р.

10. Кримінологія. Під загальною редакцією О.М. Джугии. Київ. Атика, 2001 р.- стр. 341.infonko.ru/normi-rashoda-zapolnitelej-dlya-rascheta-emkosti-skladov-i-bunkerov.html infonko.ru/normirovanie-iskusstvennogo-i-estestvennogo-osvesheniya.html infonko.ru/normirovanie-kachestva-okruzhayushej-prirodnoj-sredi.html infonko.ru/normirovanie-kachestva-okruzhayushej-sredi.html infonko.ru/normirovanie-manevrovih-operacij.html infonko.ru/normirovanie-metrologicheskih-harakteristik-sredstv-izmerenij.html infonko.ru/normirovanie-oborotnih-sredstv.html infonko.ru/normirovanie-oborotnih-sredstv-i-materialoyomkost-produkcii.html infonko.ru/normirovanie-oborotnih-sredstv-i-opredelenie-potrebnosti-v-nih.html infonko.ru/normirovanie-operacii-plazmennoj-rezki-ploskoj-detali-sostav-neperekrivaemogo-vspomogatelnogo-i-podgotovitelno-zaklyuchitelnogo-vremeni.html infonko.ru/normirovanie-osvesheniya-i-bazovie-kriterii-ocenki-energoeffektivnosti.html infonko.ru/normirovanie-parametrov-mikroklimata.html infonko.ru/normirovanie-parametrov-mikroklimata-proizvodstvennih-pomeshenij.html infonko.ru/normirovanie-pdk-vrednih-veshestv-v-pochvah.html infonko.ru/normirovanie-proizvodstvennogo-shuma.html infonko.ru/normirovanie-raschetnih-soprotivlenij-drevesini-i-faneri.html infonko.ru/normirovanie-sostoyaniya-vozdushnoj-sredi.html infonko.ru/normirovanie-tochnosti-shponochnih-i-shlicevih-soedinenij.html infonko.ru/normirovanie-tochnosti-zubchatogo-kolesa.html infonko.ru/normirovanie-trebovanij-k-volnistosti.html