INFONKO.RU

Змістовий модуль 4. «Устаткування виробництва галантерейних виробів із шкіри та хутра».

Тема 1. «Устаткування для виготовлення шкіри.»

Шкіргалантерейні вироби

Вітчизняні виробники продукції легкої промисловості знаходяться в нерівних економічних умовах з

виробниками аналогічної продукції Туреччини, Китаю, країн Південно-Східної Азії і не в змозі

протистояти експансії товарів з-за кордону.

Наприклад, турецькі виробники не платять мита на всі ввезене технологічне устаткування, мають

відстрочку зі сплати ПДВ. Шкіряні підприємства розвиваються в промислових зонах, що мають значні

економічні пільги. Держава стимулює виробництво і постачання продукції на експорт. Воно, з метою

залучення інвестицій та їх раціонального розподілу, може брати на себе оплату 25% споживаної

електроенергії, 50% виплат у фонд соціального забезпечення, а також 100% відрахувань до

пенсійного фонду протягом 5-річного періоду.

За песимістичними оцінками, якщо Уряд не вживе рішучих кроків з припинення "тіньового" імпорту,

багато підприємств будуть потихеньку вмирати, не витримуючи нерівної конкуренції. Китай із

загального обсягу виробництва 10 млрд. пар виробляє на експорт 6 млрд. пар взуття, тобто своєю

потужною державною підтримкою він знищить нашу промисловість.

Щоб цього не сталося Союз шкіряників вважає за необхідне:

1. Використовувати всі важелі тиску на Уряд з припинення "тіньового" імпорту товарів;

2. Активно виходити з шкірою і взуттям на ринки за кордоном, консолідуючи сили шкіряників і

взуттєвиків і створюючи затребувану за кордоном продукцію;

3. Об'єднати зусилля шкіряних і взуттєвих асоціацій європейських держав (Італії, Іспанії Німеччини)

по боротьбі з нерівною конкуренцією.

Тобто в найближчі два роки нам необхідно не тільки утримати свій ринок, але і завойовувати його

крок за кроком до максимального виробництва 150 млн. пар при споживанні 200-220 млн. пар на рік.

Це реально, тому що російські взуттєві фірми навчилися виробляти добротну і хороше взуття, яка

витримує всі умови нашого суворого клімату, решта 50-70 млн. пар модного дорогого взуття повинні

завозитися в країну згідно з усіма нашими правилами.

Розвиток шкіряного виробництва в Росії залежить від дуже багатьох чинників. В якості основних

необхідно відзначити організацію виробництва, державне регулювання у зовнішньому середовищі

підприємств, фірмове обслуговування, асортиментну політику і ціноутворення, регулювання

витратного механізму, проблеми кооперування виробників шкіри і їх споживачів, розвиток

консультаційного бізнесу, оптимізацію допоміжних матеріалів, підготовку кадрів.

Негативні моменти в розвитку шкіряного виробництва в Росії в даний час пов'язані, з одного боку, з

його відособленістю, слабкими корпоративними зв'язками з постачальниками, а з іншого боку, зособливостями структури своєї продукції. Фактично шкіряні підприємства мають одного кінцевого

споживача своєї продукції - взуттєву фабрику. Незначний обсяг натуральної шкіри споживають

шкіргалантерейні та швейні фірми.

У Українії практично відсутня потреба в шкірах для автомобілів, які в асортименті шкір розвинених

країн (і навіть підприємств Африки і Південно-Східної Азії) займають провідне місце. Немає жодних

виробничих контактів наших шкіряних підприємств з великими автомобільними фірмами. У той же

час Україна є великим постачальником "вет-блю", виробництво якого за всіма економічними

уявленнями нерентабельно: значна частина прибутку, яку можна "вичавити" з шкірсировини, втрачає

з цієї причини шкіряна підприємство.

Входження наших підприємств у світову господарську систему можна розглядати тільки в тому

випадку, якщо доведені "до фінішу" шкіри будуть в значущих кількостях продаватися на світовому

ринку. А тому на сьогодні економічний ефект від покупок імпортних хімічних матеріалів в нашій країні

є несуттєвим.

Отже, найважливіші напрямки розвитку шкіряної галузі бачаться у зміні асортиментної політики

вітчизняних підприємств, у кооперації з взуттєвими фірмами, і в той же час у скороченні питомої ваги

виробництва шкір для верху взуття, в організації спільно з провідними автомобільними фірмами

Украіни виробництва автомобільних шкір. Остання вимагає, правда, поступового впровадження

шірокопроходного обладнання для обробки цілих шкір.

Щоб вийти на передові позиції в галузі, використовуючи напрацьований практикою арсенал прийомів

конкурентної боротьби, шкіряна підприємство зобов'язане, у першу чергу, оцінити свої рейтинг і

можливості позиціонування на ринку. Завдання було б значною мірою спрощена, якби вітчизняні

шкіряні підприємства зуміли знайти форми організаційно-економічного об'єднання, щоб залишити

кризовий стан "одинаків". Необхідність об'єднання в доступних на сучасному етапі формах,

включаючи холдингову, стала неминучою в російській дійсності для підприємств багатьох галузей, в т.

ч. шкіряно-взуттєвої.

Самооцінка підприємства, яка проводиться керівниками, економістами, маркетологами та іншими

провідними фахівцями, покликана не стільки констатувати його становище в галузі, скільки виявити

перспективи розвитку, навіть в умовах несприятливої ​​зовнішньої середовища. При цьому недоліки і

прорахунки у внутрішньому середовищі повинні своєчасно виявлятися і долатися. У керівництва

підприємства завжди є можливості їх уникати, і вплив зовнішнього середовища в даному випадку не

має вирішального значення.

Як відомо, шкіряна підприємство має велику кількість постачальників і споживачів і, маніпулюючи

відносинами з ними, знаходить свої цільові ринкові сегменти, на яких намагається зміцнитися за

рахунок асортименту та якості шкір, ціни, розподілу продукції, комунікаційних можливостей у вигляді

реклами, стимулювання збуту, персональних продажів і зв'язку з громадськістю. Зазначені прийоми

зміцнення своїх позицій в конкурентній боротьбі представляють собою комплекс маркетингу.

Для початкової оцінки підприємства, його функціонального напряму або проекту можна

використовувати метод, званий SWOT-аналізом. Абревіатура чотирьох англійських слів означає: S –

сильні сторони, W - слабкі сторони, O - можливості, T - загрози.

Фактори, позначені даною абревіатурою, дозволяють розробити матрицю SWOT-аналізу, засновану

на об'єктивних фактах і даних маркетингових досліджень. Вимоги до цього виду аналізу: він повинен

бути сфокусований на найбільш важливих, визначальних елементах і співвідноситися з найбільш

сильними конкурентами на даному ринку. Всі елементи, що характеризують фактори, повинні

представлятися в матриці в порядку важливості, окремо мати докази для їх підтримки.

Тема 2. «Устаткування для обробки хутра».

Обладнання для обробки хутрової сировини.

Апарат для знежирення волосяного покриву овчин «Пенсген» складається з двох барабанів:

зовнішнього нерухомого та внутрішнього обертового. На внутрішній поверхні останнього є ребра для

перемішування і пересування шкур. Продуктивність апарату 200-300 овчин на годину. Реверсивне

обертання барабана, частота обертання 0,1 с-1. Тривалість знежирення і промивання овчин 25 хв.

Завантаження і вивантаження шкур здійснюється конвеєром.

Для видалення репья і промивання овчин випробовується спеціальний агрегат, що складається з

каркаса, ножових валів, щитівдля завешивания овчин і знімного транспортера. Продуктивність

агрегату 300 овчин на годину. Знежирення волосяного покриву выделанных шкур розчинниками

здійснюють в апаратах типу «Чайка-КХ-012» (СРСР) або БОВЕ (ФРН). Апарат складається з двох

барабанів: зовнішнього нерухомого та внутрішнього перфорованого, що обертається реверснвно.

Частота обертання при обробці розчинником 0,7 с-1, а при віджиманні 7с-1.

Для проведення всіх рідинних операцій вичинки і фарбування в даний час випробовується дослідний

зразок апарату АВК-4, що складається з дерев'яного циліндра, всередину якого вмонтована шнекова

мішалка. Апарат дозволяє виконувати без вивантаження шкур послідовно кілька рідинних операцій з

заміною робочих розчинів.

При проведенні механічних операцій використовують наступне устаткування.

Для міздріння хутряних і шубних овчин застосовують мездрильные машини типу ММ-1650, для шкур

середнього розміру (шкурки кролика, каракулю, лямки, мерлушки, козлика та ін) - машини типу М6-

70; для міздріння і стругання товстих шкурок кролика, норки та інших видів - дискові машини типу

ДМЗ-300.

Віджим надлишкової вологи здійснюють з допомогою центрифуги типу ФМБ-1501-3, прохідних

валичных машин типу ВОПМ-1800 (для великих шкур) і гідравлічних пресів типу ПОМШ (для шкур

дрібного і середнього розміру).

(для овчин); прасувальні машини ГМА2-30 і широкопроходные прасувальні машини ГМ1-120 (для

овчин); намазные машини НМ5-120 (для нанесення кислотно-спиртових та формалінових розчинів).

Надійність і довговічність готових виробів визначають ефективність застосовуваної технології і

витрачається праці. Підвищення якості продукції веде до економії матеріальних і трудових витрат і в

кінцевому підсумку до збільшення продуктивності праці. Поняття «якість продукції» включає в себе

велику кількість об'єктивних та візуальних показників, які визначаються відповідно до ГОСТ 15467-79

як сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби у

відповідності з її призначенням.

Якість виробів характеризується рядом об'єктивних ознак, що виявляються при створенні і

експлуатації виробів. До основним ознаками якості відносяться: технічний рівень, тобто ступінь

досконалості виробів у світлі останніх досягнень науки, а також можливості освоєння техніки і

відповідність вимогам народного господарства; надійність, довговічність, безвідмовність і

збереження виробів протягом встановленого часу в певних умовах експлуатації; естетична

характеристика виробів в результаті їх художньо-конструкторської обробки і ергономічна

характеристика, яка відповідає вимогам технології, фізіології та гігієни праці.

Кількісна характеристика якості виробів у зв'язку з великою кількістю різноманітних показників

досить важко, тому користуються комплексним показником оцінки якості, який обчислюється як

середньоарифметичне.

Іноді застосовують середньогеометричними величину комплексного показника якості.

Кожен показник оцінюють за шкалою карти-еталона, що розробляється в галузі.infonko.ru/specialisti-po-shantazhu-i-blefu.html infonko.ru/specialisti-shirokogo-profilya-v-oblasti-chr.html infonko.ru/specialistov-grazhdanskoj-aviacii.html infonko.ru/specialist-po-trudoustrojstvu-uvolennogo-personala.html infonko.ru/specializacii-nalogovoe-administrirovanie.html infonko.ru/specializacii-proizvodstva-i-organizacionnoj-strukturi-firmi.html infonko.ru/specializaciya-i-unifikaciya-rossijskogo-zakonodatelstva-kak-osnovnie-tendencii-ego-razvitiya.html infonko.ru/specializaciya-kliniko-psihologicheskaya-pomosh-rebenku-i-seme.html infonko.ru/specializaciya-selskogo-hozyajstva-zarubezhnoj-evropi.html infonko.ru/specializirovannaya-medicinskaya-pomosh-porazhennim-s-povrezhdeniem-krupnih-magistralnih-sosudov.html infonko.ru/specializirovannaya-programma.html infonko.ru/specializirovannaya-protivoepidemicheskaya-brigada-speb.html infonko.ru/specializirovannie-programmnie-produkti.html infonko.ru/specializirovannie-uchrezhdeniya-oon.html infonko.ru/specializirovannie-voennie-sudi.html infonko.ru/specializirovannoe-oborudovanie-instrument-dlya-vipolneniya-rabot-po-soderzhaniyu-kladbish.html infonko.ru/specializirovannogo-zhilishnogo-fonda.html infonko.ru/specially-built-training-centers.html infonko.ru/specialnaya-fizicheskaya-podgotovka.html infonko.ru/specialnaya-leksika-termini-nomenklatura-professionalizmi.html