INFONKO.RU

Змістовий модуль 2. Устаткування швейного виробництва.

Тема 1.«Класифікація підприємств швейного виробництва».

Класифікація підприємств:

За формою власності:

· Державна

· Колективна

· Суспільна

· Приватна

· Комунальна

· З іноземними інвестиціями

· Іноземні

· Змішана

· За розміром

мале підприємство-(кількість працівників не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу - менше 500 тис. євро)

велике підприємство- (кількість працівників більше 1000 осіб, а обсяг валового доходу - більше 5 млн. євро)

Середнє підприємство

Залежно від способу утворення та формування статутного капіталу

· унітарне

· корпоративне

· Залежно від організаційно-правової форми

· господарське товариство

· акціонерне товариство

· товариство з обмеженою відповідальністю

· товариство з додатковою відповідальністю

· командитне товариство

· об'єднання підприємств

· асоціація

· концерн

· консорціум

· корпорація

· холдинг

· промислово-фінансова група

За видом діяльності:

· сільсько-господарська

· добувна

· переробна

· виробнича

· фінансова

· посередницька

· страхова

Організуюча схема:

· Для ефективної діяльності будь якої компанії важливим є правильна організація роботи усіх її

підрозділів, визначення правильної підпорядкованості між відділами, підрозділами, працівниками різних посад. Саме тому дуже важливим є Оргсхема (Організуюча схема компанії) В залежності від виду діяльності, форми власності Оргсхеми можуть мати різну структуру. Підпорядкованість євертикальною та горизонтальною. Вертикальна підпорядкованість - це підпорядкованість в окремому підрозділі.В цьому випадку задачі можуть ставитись саме в такому порядку( керівник – заступник - рядовий працівник) Горизонтальна підпорядкованість - це коли на підприємстві є певна кількість підрозділів і завдання можуть ставитись один-одному на якомусь одному рівні ( керівники підрозділів ставлять завдання один-одному, менеджери різних підрозділів співпрацюють між собою).

· Для будь якої з форм власності, виду діяльності підприємства структура Оргсхеми майже однакова:

· Підрозділ персоналу та комунікації ( відповідає за підбір персоналу, за звязки між підрозділами, внутрішню комунікацію в компанії, а також відносини із зовнішніми контрагентами)

· Підрозділ маркетингу (відповідає за просування продукту, рекламні компанії)

· Фінансовий підрозділ ( відповідає за потоки грошових кошті, які здійснює підприємство - доходи, витрати)

· Технічний підрозділ ( підрозділ ефективної підтримки роботи компанії - розробка проектів)

· Підрозділ якості та кваліфікації ( відповідає за якість персоналу, його ріст, підвищення кваліфікації, розробка програм розвитку для окремих працівників, окремого підрозділу, усунення проблем в загальному по компанії на основі інспекцій)

· Підрозділ розвитку ( робота з партнерами, покупцями товарів та послуг - покращення взаємодії)· Адміністративний підрозділ ( підрозділ вирішення офіційних питань, офіс Виконавчого директора, засновника).

Тема 2. «Обладнання для підприємств швейного виробництва».

Обладнання підготовчого цеху.В підготовчому цеху транспортують, розбраковують, вимірюють і зберігають тканини. Підготовчий цех складається із двох ділянок: нерозбракованих і розбракованих тканин.

Тканину виготовляють в рулонах на текстильних фабриках. їх розвантажують з автомобіля автопогружчиком в самохідний рельсовий конвеєр, який відправляють в цех. При іншому розвантаженні тканину з автомобілів знімають за допомогою стаціонарного або висувного конвеєра, а також нахиленого скачування. Потім тканину транспортують на склад або в підготовчий цех.

Обладнання експериментального цеху.Експериментальний цех є самостійною ділянкою швейного виробництва. В експериментальному цеху вирішується питання перевірки і уточнення конструкції моделі, конструювання і моделювання; виготовляють зразки нових моделей, лекал; нормується витрата тканини, випробовується нове обладнання. Лекала виготовляються із картону. Щоб вони не зношувались, краї обробляються металевою стрічкою. Для вирізування лекал використовується спеціальне обладнання.

Машина ІЛ-2,призначена для безконтактного вимірювання площі швейних лекал, вирізаних із непрозорих матеріалів.

Технічна характеристика: швидкість переміщення лекал 47 мм/с, потужність 0,25 кВт.

Обладнання розкрійного цеху.В розкрійному цеху виконуються наступні технологічні операції: настилання, обрізання країв тканини, обмилювання верхнього полотна, розсікання настилів на частини, вирізування деталей, нумерація краю і транспортування його в швейний цех. Матеріал настилають, обрізають його краї і обметують верхнє полотно на наетилальному столі. Для притискання кінців настилу застосовують притискні лінійки. Край тканин відрізають кінцевою лінійкою. Розсікання деталей здійснюється розкрійними переставними і стрічковими машинами.

Настилальний стілпризначений для настилання тканини на столі розмірами 700x1800 мм.

Кінцева лінійка призначена для відрізання полотен і кріплення кінців полотен настилу, при виконанні багатошарових настилів у розкрійних цехах швейних підприємств. Технологічна характеристика: напівавтомат, швидкість різання 1,6-10%, ширина різання тканини, не більше 1600 мм, висота настилу не більше 150 мм.

Електророзкрійна машина з вертикальним ножем,призначена як для різання настилу висотою до 100,130 і 160 мм на окремі частини, які вміщують декілька деталей швейних виробів, так і для вирізування окремих деталей. Частота обертання головного вала 3000 об/хв.

Електрична машина з вертикальним ножем С8- 529,призначена для розрізання настилів до 130 мм і С8- 530 - настилів висотою 130-160 мм. Потужність електродвигуна 0,25 і 0,35 кВт, частота обертання головного вала - 2800 об/хв. Відмінність між машинами: С8- 530 має великий хід ножа (40мм).

Електророзкрійна машина з дисковим ножем ЕЗДМ - 5,призначена для розкроювання настилу висотою до 40 мм із легких тканин (шовку, крепдешину, трикотажу). Швидкість обертання дискового ножа 1650 об/хв., висота розкрійного настилу 50 мм.

Розкрійна стрічкова машина РЛ-1250-1призначена для вирізування деталей швейних виробів складених в настил з тканин всіх видів і трикотажу на підприємствах, які здійснюють масовий розкрій. Технічна характеристика: максимальна висота розкроювання настилу 300 мм. Потужність стрічкового ножа 1,5 кВт.

Електророзкрійна машина ЕЗМ-3призначена для розсікання настилів тканини не більш як 100 мм заввишки. Настили розтинаються на частини ножем. Найбільш досконалою є стрічкова розкрійна стаціонарна чотиришківна машина РЛ-6,призначена для викроювання деталей із частин настилу до 250 мм заввишки. Ніж-стрічка рухається зі швидкістю 2 м/с.

Одним із шляхів автоматизації розкрійного виробництва є використання нових способів і систем розкроювання тканин. Перспективними з погляду автоматизації подавання розкроюваної тканини є способи розкроювання, що Ґрунтуються на використанні групових та одиночних різаків, за допомогою коткового, ротаційного і вирубного устаткування. В останньому випадку можливе також і програмне керування різаками.

Котковий спосіб розкроювання. Тканина із сувою, проходячи через напрямні натяжні ролики і транспортуючі ролики, надходить у зону розкроювання. Проходячи між різаками стола і притискними обгумованими роликами, тканина розрізується.

Вирубування на пресах. Розкроювання тканини вирубуванням забезпечує вищу продуктивність праці, ніж при розкроюванні на стрічкових розкрійних машинах.

На деяких швейних підприємствах для вирубування невеликих деталей крою застосовують електрогідравлічні преси ПВГ-8 і ІІВГ-12.

Пресове устаткування застосовують при розкроюванні тканин методом штампування.

Ротаційний спосіб розкроювання.Безперервність розкроювання деталей із полотна, можливість автоматизації і видалення викроєних деталей та відходів, механізації подавання тканини, зменшення втрат тканини, підвищення продуктивності праці - усе це переваги ротаційного способу розкроювання.

Тема 3. «Організація обслуговуванням технологічного обладнання швєйного виробництва.»

В сучасних умовах значно зросли масштаби, роль і значення ремонту татехнічного обслуговування устаткування, яке використовується напромислових підприємствах.

Виробничий процес на промисловому підприємстві може бутипредставлений двома основними частинами – основним процесом і йоготехнічним обслуговуванням. Звідси випливає необхідність органічногосполучення їх розвитку.Рівень технічного обслуговування завжди істотно відставав від рівняосновного виробництва. Механоозброєність праці робітників, зайнятихремонтом та технічним обслуговуванням устаткування, більш ніж у двічі

нижча, ніж в основному виробництві. Впроваджені автоматичні системиуправління виробництвом, як правило, належать до основного виробництва.З позицій системного підходу основне виробництво і технічнеобслуговування утворюють єдиний виробничий процес, тому повинні в ційцілісності і комплексності розглядатися. Тільки в такому випадку рішенняможуть бути економічно доцільними.При дослідженні загальної проблеми ефективності виробництва особливоїуваги вимагає проблема відставання рівня технічного обслуговування від рівняосновного виробництва. Особливе значення цієї проблеми визначається нетільки відволіканням на обслуговування великої кількості матеріальних,

трудових і фінансових ресурсів у промисловості, але і впливу рівня їхньоговикористання на ефективність виробництва в цілому.

Поняття, принципи, організація та підходи до технічного обслуговуванняконцептуально змінюються. Сучасному промисловому виробництву необхіднийпринципово новий підхід до організації ремонтів та технічного обслуговуванняустаткування.Затребуваною стає ідея аутсорсинга. Не всі підприємства мають можливістьутримувати повний штат ремонтників весь рік. Доцільніше скористатисяпропозицією відомих організацій, що здатні взяти на себе питання оперативногореагування, постачання запчастинами і ремонту, ніж виконувати це самим. Будь-якімашини, обладнання, інженерно-технічні комплекси володіють конкретнимижиттєвими циклами, і найкраще орієнтуватися на оптимізацію експлуатаційних

витрат на всьому протязі цих життєвих циклів. Питання оптимізації готові взяти насебе профільні організації, тим самим дозволяючи підприємствам, з одного боку,мінімізувати експлуатаційну вартість устаткування за його життєвого циклу, зіншого – при необхідності збільшувати тривалість цього циклу.Можливості застосування високого рівня ремонтного та технічногообслуговування устаткування є такими:

1. Фірмове сервісне післяпродажне обслуговування підприємствами-виробниками обладнання. Перш за все - це гарантійне обслуговування виробленогообладнання, традиційний вид обслуговування для сучасних підприємств-виробників з широким комплексом пропонованих послуг. Гарантійні умови сталитаким же важливим критерієм вибору постачальника, якими раніше були ціна ітермін постачання.Фірмове сервісне післягарантійне обслуговування – важливе джерелозбільшення прибутку підприємства. Чим ширше комплекс пропонованих послуг,тим більше й доход, а в ряді випадків – доход від здійснення технічногообслуговування може бути більшим за продаж власне самого обладнання. Такожпоширення одержала така послуга, як післягарантійний сервіс за фіксованоюціною. Висока надійність сучасного обладнання зводить до мінімуму ймовірність

поломки, що дозволяє розглядати таку ситуацію як аналогічну страховому випадку,тому що у випадку відсутності післягарантійного контракту доведеться платитичималу суму за придбання дорогих запасних частин і виконання унікальногоремонту.

2. Оскільки ремонт і обслуговування техніки виявили себе прибутковоюсферою діяльності, багато великих підприємств-виробників укладають контракти зпокупцями на ремонт і обслуговування не тільки свого обладнання, але іпридбаного у інших підприємств. Для цих підприємств це стало новим факторомборотьби з конкурентами, що поставляють аналогічне обладнання.

Організаційни форми ремонтного та технічного обслуговуванняустаткування промислових підприємств

3. Закупівля обладнання, яке вже було у використанні, здійснення йогокапітального ремонту з подальшою модернізацією і після продажнимобслуговуванням. Великий інтерес являє собою досвід Німеччини, де різноманітнівиди послуг технічного характеру стали достатньо прибутковим і надійним бізнесом.Більше 300 торгівельних фірм Німеччини були зацікавлені в закупівлі устаткування,яке вже використовувалось, щоб після капітального ремонту і відновленняексплуатаційної надійності повернути його у виробництво. Капітальний ремонт

верстатів відбувається з урахуванням новітніх технологічних досягнень. У більшостівипадків після доопрацювання верстат ні в чому не поступається останнім моделям.В ході ремонту машини оснащуються блоками ЧПУ і навіть системамикомп'ютерного управління. Ціна відновленого та модернізованого обладнання меншевід ціни подібного нового, приблизно, на третину.infonko.ru/primer-iz-praktiki-vedushih-kompanij.html infonko.ru/primer-klassifikaciya-i-uchet-kratkosrochnih-obyazatelstv.html infonko.ru/primer-konspekta-igri-dramatizacii.html infonko.ru/primer-kontrolya-stabilnosti-rezultatov-ispitanij-v-forme-periodicheskoj-proverki-podkontrolnosti-proceduri-vipolneniya-ispitanij-s-primeneniem-standartnogo-obrazca.html infonko.ru/primer-korrektirovka-stoimosti-obedineniya-obuslovlennaya-budushimi-sobitiyami.html infonko.ru/primer-korrektirovki-obyazatelstv-banka-s-uchetom-dobavlennoj-stoimosti.html infonko.ru/primer-minimizacii-s-ogranicheniyami-v-forme-nelinejnih-neravenstv.html infonko.ru/primer-moechnogo-kompleksa-razrabotannogo-kompaniej-chistie-tehnologii.html infonko.ru/primernaya-forma-kartochki-pofondovogo-topograficheskogo-ukazatelya.html infonko.ru/primernaya-forma-obrasheniya-v-konstitucionnij-sud-rossijskoj-federacii.html infonko.ru/primernaya-metodika-ocenki-stepeni-riska-uproshennaya.html infonko.ru/primernaya-organizacionnaya-struktura-rodilnogo-doma.html infonko.ru/primernaya-organizacionnaya-struktura-zhenskoj-konsultacii.html infonko.ru/primernaya-osnovnaya-obsheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya.html infonko.ru/primernaya-periodizaciya-izmenenij-v-detskom-risunke.html infonko.ru/primernaya-programma-poyasnitelnoj-zapiski.html infonko.ru/primernaya-setka-chasov-na-osnovnie-razdeli-uchebnoj-programmi-po-chetvertyam-dlya-uchashihsya-5-ih-klassov.html infonko.ru/primernaya-shema-kompleksnogo-uroka-aerobiki.html infonko.ru/primernaya-shema-nablyudeniya-za-povedeniem-rebenka.html infonko.ru/primernaya-shema-ocenki-vipolneniya-zadanij-na-sostavlenie-frazovih-viskazivanij.html