INFONKO.RU

Із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

ВОГНЕВА

ПІДГОТОВКА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

07.09.2011 № 657

ІНСТРУКЦІЯ

Із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає систему заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки особового складу органів внутрішніх справ, запобігання загибелі, пораненням та травмуванню працівників міліції та інших осіб під час поводження з вогнепальною зброєю працівниками міліції.

2. Забезпечення особистої безпеки працівників міліції при поводженні з вогнепальною зброєю є складовою частиною оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ і здійснюється під час:

2.1. Вивчення матеріальної частини зброї, навчання правил та порядку її застосування і використання, заходів безпеки при поводженні зі зброєю і влучній стрільбі в навчальних закладах та за місцем служби в системі службової підготовки.

2.2. Здійснення заходів із закріплення за особовим складом вогнепальної зброї.

2.3. Отримання і здачі вогнепальної зброї в черговій частині органу внутрішніх справ.

2.4. Виконання функціональних обов'язків працівниками міліції з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю.

2.5. Проведення навчально-тренувальних і спортивних стрільб.

2.6. Постійного зберігання та носіння вогнепальної зброї і боєприпасів працівниками міліції.

2.7. Чищення вогнепальної зброї.

2.8. Вилучення вогнепальної зброї та боєприпасів.

2.9. Перевірок наявності та організації зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів.

3. Вогнепальна зброя закріплюється за працівниками органів внутрішніх справ, які прийняли Присягу, закінчили навчальний заклад МВС України або пройшли початкову підготовку (перепідготовку) і допущені до самостійного несення служби, а також склали заліки із знання матеріальної частини зброї, порядку і правил її застосування, заходів безпеки при поводженні з нею та виконали практичну вправу із стрільби.

4. Під час проходження служби працівники органів внутрішніх справ у системі службової підготовки проходять навчання і перевірку знань з питань безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю.

5. Перевірка у працівників міліції знань із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю відображається у внутрішній документації та проводиться, зокрема:

5.1. Під час навчання в системі службової підготовки.

5.2. При проведенні спортивних заходів.

5.3. Під час інструктажів працівників міліції перед виконанням службових обов'язків з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

5.4. Під час перевірки несення служби особовим складом органів внутрішніх справ.

5.5. Перед присвоєнням чергових спеціальних звань, призначенням на посаду, закріпленням вогнепальної зброї.5.6. Під час проведення перевірок (комплексних інспектувань, контрольних та інших перевірок) органів та підрозділів внутрішніх справ.

5.7. Не рідше двох разів на рік комісією, яка призначається начальником органу (підрозділу) внутрішніх справ. Результати перевірки знань працівників міліції оформляються протоколом засідання комісії з перевірки знань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю (додаток 1).

6. У разі якщо особи рядового та начальницького складу під час перевірки показали рівень знань із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, порядку і правил її застосування нижче за "добре" та показали рівень знань матеріальної частини вогнепальної зброї нижче "задовільно" і не виконали нормативів або практичну вправу, працівник кадрового забезпечення заповнює картку-застереження (додаток 2) і передає її оперативному черговому. Протягом тижня з цим працівником міліції проводяться додаткові навчання і повторна перевірка знань. Після позитивного складання теоретичного розділу вогневої підготовки та виконання практичної вправи з вогнепальної зброї картка застереження з чергової частини вилучається.

7. Організація навчання і перевірка знань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю в навчальному закладі, органі (підрозділі) внутрішніх справ покладаються на його керівника.

8. Працівник органу внутрішніх справ, за яким закріплена вогнепальна зброя, зобов'язаний:

8.1. Забезпечити зберігання зброї і постійно підтримувати її у справному стані.

8.2. Точно виконувати вимоги, що встановлені цією Інструкцією.

8.3. Отримавши вогнепальну зброю, перевірити, чи вона не заряджена, оглянути її в зібраному стані та патрони. Вважати зброю зарядженою доти, доки вона не буде перевірена і розряджена.

8.4. Розрядивши вогнепальну зброю, поводитися з нею, як із зарядженою.

8.5. Під час виконання службових обов'язків, проведення навчальних стрільб, змагань пістолет необхідно носити в кобурі на ремені, який має бути надійно застебнутий.

8.6. Здати вогнепальну зброю до чергової частини органу (підрозділу) внутрішніх справ негайно після виконання службових обов'язків. У разі неможливості своєчасно прибути до органу (підрозділу) внутрішніх справ повідомити про це безпосереднього начальника і далі діяти за його вказівкою.

9. Категорично забороняється:

9.1. При поводженні з вогнепальною зброєю безпідставно спрямовувати ствол зброї у бік людей, транспорту, будинків, інших будівель та споруд. За необхідності вогнепальна зброя має бути спрямована на поверхню, яка зможе прийняти кулю, наприклад: на землю, стовбур дерева, кулеуловлювач або вгору під кутом 45-60 градусів.

9.2. Залишати зброю без нагляду, де б це не було, а також передавати її іншим особам.

9.3. Користуватися без необхідності чужою зброєю та зброєю, навички поводження з якою відсутні.

9.4. Виймати вогнепальну зброю з кобури без потреби.

9.5. Тримати палець на спусковому гачку без необхідності.

9.6. Знімати запобіжник з положення "запобігання" у всіх випадках, не пов'язаних зі стрільбою.

9.7. Проводити чищення вогнепальної зброї у невідведених для цього місцях.

9.8. Закривати або затикати сторонніми предметами канал ствола, що при пострілі може призвести до його роздуття чи розриву.

9.9. Проводити чищення зброї бензином та іншими легкозаймистими речовинами, а також абразивними матеріалами, палити будь-що під час її чищення.

9.10. При поводженні з патронами допускати їх пошкодження, забруднення тощо.

10. У разі порушення заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю особи, з вини яких це сталося, притягуються до відповідальності у встановленому законом порядку.

III. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю і боєприпасами під час їх отримання та здачі працівником до чергової частини органу внутрішніх справ, комендатури навчального закладу МВС України

1. Порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів

1.1. Для отримання вогнепальної зброї, боєприпасів начальник органу (командир підрозділу), його заступники або відповідальний від керівництва повідомляє чергового органу внутрішніх справ про необхідність їх видачі.

1.2. З дозволу оперативного чергового органу внутрішніх справ під контролем начальника органу (командира підрозділу, служби або його заступника чи відповідального від керівництва органу) працівники почергово по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для отримання зброї і боєприпасів.

1.3. Отримавши зброю і боєприпаси, працівник міліції підходить до кулеуловлювача і проводить їх огляд. Перевіряє наявність патрона в патроннику, для чого вилучає магазин з основи рукоятки пістолета, знімає його із запобіжника, тримаючи пістолет у руці, вільною рукою відводить затвор у крайнє заднє положення, ставить його на затворну затримку й оглядає патронник. Натиснувши пальцем руки на затворну затримку, повертає затвор у крайнє переднє положення, натиснувши на спусковий гачок, курок ставить на запобіжний звід та включає запобіжник. При цьому ствол зброї має бути спрямований тільки в кулеуловлювач, а вказівний палець завжди повинен знаходитись на спусковій скобі.

1.4. При огляді зброї необхідно перевірити:

1.4.1. Чи відповідають номери на затворі, запобіжнику та магазинах номеру на рамці пістолета.

1.4.2. Чи немає на металевих частинах пістолета наліту, іржі, бруду, подряпин, тріщин, в якому стані знаходиться мастило.

1.4.3. Чи справно діє затвор, магазин, ударно-спусковий механізм, запобіжник і затворна затримка.

1.4.4. Справність мушки та цілика.

1.4.5. Чи утримується магазин в основі рукоятки.

1.4.6. Чистоту каналу ствола.

1.5. Виявлені несправності повинні бути усунуті терміново. Якщо в підрозділі вони не можуть бути усунені, пістолет направляється до ремонтної майстерні.

1.6. Провівши огляд пістолета, працівник міліції вміщує його в кобуру.

1.7. При огляді патронів необхідно перевірити:

1.7.1. Чи немає на гільзах іржі й зеленого наліту, особливо на капсулі, ум'ятин, подряпин, що перешкоджають входженню патрона в патронник.

1.7.2. Чи не витягується куля з гільзи рукою, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи. Патрони із вказаними дефектами повинні бути відібрані і здані до чергової частини.

1.7.3. Чи немає серед бойових патронів учбових.

1.8. Якщо патрони забруднені, вкриті невеликим зеленим нальотом або іржею, їх необхідно витерти сухою чистою ганчіркою, після чого працівник міліції самостійно споряджає магазини патронами.

1.9. Не виймаючи пістолета з кобури, один магазин з патронами працівник вставляє в основу рукоятки пістолета, а другий кладе до кишені для запасного магазина кобури.

1.10. Видача особовому складу органів внутрішніх справ закріпленої за ним зброї і боєприпасів здійснюється оперативним черговим відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України.

2. Порядок здачі вогнепальної зброї і боєприпасів

2.1. Вогнепальна зброя і боєприпаси після виконання службових обов'язків або в разі відсутності потреби негайно здаються на зберігання до чергової частини органу (підрозділу) внутрішніх справ.

2.2. Про необхідність здачі вогнепальної зброї і боєприпасів начальник органу (підрозділу), його заступники або відповідальний від керівництва повідомляють оперативного чергового органу, який без зволікань повинен її прийняти.

2.3. З дозволу оперативного чергового органу внутрішніх справ під контролем начальника органу, служби (командира підрозділу) або його заступника працівники міліції почергово по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати для здачі зброї, розряджають пістолети і здають їх та патрони оперативному черговому.

2.4. Розряджання зброї проводиться біля кулеуловлювача, при цьому ствол має бути спрямований в кулеуловлювач. Для розряджання зброї необхідно:

2.4.1. Не виймаючи пістолет з кобури, витягти магазини з основи рукоятки і з кишені кобури.

2.4.2. Вийняти патрони з магазинів, оглянути їх і перерахувати.

2.4.3. Дістати з кобури пістолет, вимкнути запобіжник (опустити прапорець донизу).

2.4.4. Перевірити наявність патрона в патроннику, для чого, тримаючи пістолет у руці за рукоятку, вільною рукою відвести затвор у крайнє заднє положення і поставити його на затворну затримку; оглянути, чи немає патрона в патроннику, і якщо є, то вийняти його, зняти затвор із затворної затримки, натиснути на спусковий гачок (курок стає на запобіжний звід) та увімкнути запобіжник.

2.5. При прийманні від працівника міліції вогнепальної зброї і боєприпасів оперативний черговий органу (підрозділу) внутрішніх справ звіряє їх номери і кількість, візуально перевіряє їх стан, розкладає по встановлених для зберігання шафах та місцях і повертає картку-замісник.

2.6. Про факти втрати, затримки із здачею вогнепальної зброї працівниками міліції оперативний черговий доповідає у встановленому порядку начальнику органу (підрозділу) або особі, яка виконує його обов'язки, і далі діє за їх вказівкою.

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Курс стрільб із стрілецької зброї для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ (далі – Курс стрільб) призначається для послідовного навчання осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, курсантів і слухачів навчальних закладів МВС влучного вогню із пістолета, штурмової рушниці (автомата), кулемета, підствольного гранатомета, снайперської гвинтівки, помпової рушниці по нерухомих цілях, а також по цілях, які з'являються, рухаються. Навчальні стрільби проводяться вдень, у темний час доби, після фізичного навантаження та при світлошумових перешкодах.

2. У цьому Курсі стрільб терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Вихідний рубіж – місце, де шикується і готується до стрільби чергова зміна. Він позначається лінією завширшки 10-15 см у тирі і смугою 1-2 м на стрільбищі.

2.2. Вихідне положення (ВП) – положення, в якому знаходиться стрілець та зброя у момент прийняття рішення про приведення її у готовність чи застосування (під час навчально-тренувальних стрільб – у момент отримання команди керівника стрільб ,,Вогонь” (,,Старт”), або при досягненні рубежу відкриття вогню у вправах з доланням певної дистанції).

2.3.ВП ,,зброя у кобурі” –пістолет зафіксований у кобурі, всі патрони у магазині, запобіжник увімкнений.

2.4.ВП ,,заряджена зброя у кобурі” –пістолет у закритій кобурі, один патрон у патроннику, решта – у магазині, запобіжник увімкнений.

2.5.ВП ,,позиція очікування” – пістолет у руках (руці) працівника (одноручний або дворучний хват), ствол спрямований у найбільш безпечному напрямку – під кутом 45-60 градусів вгору або вниз. Позиція очікування може прийматись стоячи, на коліні, у присіді, лежачи тощо.

2.6.Зона ведення вогню – це простір, через який можуть проходити траєкторії куль під час стрільб. Зона ведення вогню обмежується з тилу рубежем відкриття вогню, з флангів та гори - конструктивними елементами тиру (стрільбища).

2.7. Пункт бойового постачання– місце, де видаються боєприпаси. Знаходиться біля вихідного рубежу.

2.8.Положення для стрільби – положення, яке займає стрілець для виконання пострілу.

2.9.Приведення зброї у готовність – вимкнення запобіжника та досилання патрона до патронника (з ВП ,,Зброя у кобурі”); вимкнення запобіжника (з ВП ,,заряджена зброя у кобурі”).

2.10. Рубіж відкриття вогню – лінія, досягнувши яку дозволяється стрільба за командою керівника стрільб.

2.11. Стрілецька зброя– ствольна зброя калібром менше ніж 20 мм, призначена для метання кулі, дробу або картечі (ДСТУ ГОСТ 26653:2009).

2.12. Стрілець - особа рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, що знаходиться на рубежі відкриття вогню з метою виконання вправ зі зброї передбачених цим Курсом стрільб.

2.13.Стрільба з коротких зупинок – стрільба у русі (бігом, кроком), коли, для виконання пострілу (короткої серії), стрілець приймає певне фіксоване положення для стрільби – стоячи, з коліна, у присіді тощо. Тривалість зупинки мінімальна – необхідна лише для виконання пострілу.

2.14.Стрільба у безперервному русі – постріли виконуються без зупинки у просуванні.

3.Вправи, під час проведення яких виконується стрільба у русі, категорично забороняється виконувати у складі зміни – тільки по одному стрільцю в окремій галереї.

4. Курс стрільб включає:

4.1. Загальні положення.

4.2. Вказівки до організації і проведення стрільб.

4.3. Вправи для стрільб.

4.4. Нормативи з вогневої підготовки;

4.5. Спортивні вправи з прикладної стрільби.

4.6. Обов'язки осіб, які організовують і обслуговують стрільби.

5. Особи рядового і начальницького складу на першому році служби в органах внутрішніх справ, слухачі та курсанти першого курсу навчальних закладів МВС України, а також особи рядового і начальницького складу — жінки навчаються за умовами вправ для стрільби з пістолета і штурмової рушниці (автомата) визначених програмою навчання чи професійної підготовки підрозділу.

6. Змінний склад училищ професійної підготовки ГУМВС, УМВС України навчається за умовами початкових вправ 1 – 3 і вправ 4, 6, 7, 8 основного курсу для стрільби з пістолета та вправ 1, 2 для стрільби зі штурмової рушниці (автомата). Крім цього, в училищах, які здійснюють спеціалізовану підготовку особового складу спеціальних підрозділів міліції, навчають вказану категорію працівників за умовами вправ 9 – 12 для стрільби з пістолета та 3 для стрільби зі штурмової рушниці (автомата).

7. Під час проведення комплексних інспектувань та контрольних перевірок органів і підрозділів внутрішніх справ (далі – перевірка) стрільці виконують ці ж вправи.

8. Особи рядового і начальницького складу зі стажем роботи в органах внутрішніх справ більше одного року, які пройшли початкову підготовку, а також курсанти, слухачі другого і старших курсів навчальних закладів МВС України виконують вправи для стрільби з пістолета і штурмової рушниці (автомата) в повному обсязі цього Курсу стрільб (за винятком вправ 9 – 12 для стрільб з пістолета).

9. При перевірках стрільці виконують вправи на вибір перевіряючого, виходячи із виконаної програми стрільб.

10. Вправи 9 – 12 швидкісної стрільби з пістолета відпрацьовуються особами рядового і начальницького складу спеціальних підрозділів міліції, працівниками, які входять в групи захоплення, а також найбільш підготовленими курсантами, слухачами випускних курсів навчальних закладів МВС України.

11. Вправи для стрільби з снайперської гвинтівки виконують міліціонери-снайпери.

12. Вправи для стрільби з помпової рушниці, кулемета, підствольного гранатомета виконують працівники, за якими закріплена ця зброя.

13. Вправи для стрільби з пістолета по цілях, які рухаються, відпрацьовуються за наявності обладнаних тирів (стрільбищ).

14. Успішне відпрацювання Курсу стрільб забезпечується:

14.1. Належним знанням особами рядового і начальницького складу матеріальної частини зброї, основ і правил стрільби, заходів безпеки в поводженні з вогнепальною зброєю, а також умілим володінням зброєю в різних умовах.

14.2. Високою методичною підготовкою керівників занять і стрільб.

14.3. Справним станом і правильною підготовкою зброї та патронів до стрільби.

14.4. Наявністю добре обладнаної навчально-матеріальної бази і своєчасною її підготовкою.

14.5. Високою дисциплінованістю всього особового складу, який бере участь у навчальних стрільбах.

15. Виконанню вправ повинні передувати ретельне вивчення правових підстав застосування зброї, матеріальної частини зброї, заходів безпеки при поводженні зі зброєю, основ, прийомів і правил стрільби, проведення стрілецьких тренувань і відпрацювання підготовчих вправ з учбовими патронами (спорядження магазину патронами, прийняття положення для стрільби, зарядження зброї, прицілювання, спуск гачка, розряджання та огляд зброї).

16. Керівник стрільб призначається з числа начальницького складу органу чи підрозділу внутрішніх справ (начальник, командир та його заступники). Керівник стрільб разом із старшими інспекторами (інспекторами) службової і бойової підготовки перед виконанням вправ на кожному заняті перевіряють знання особовим складом правових підстав застосування зброї, матеріальної частини зброї, основ, прийомів і правил стрільби, заходів безпеки при поводженні зі зброєю та виконання нормативів.

17. Працівники, які не мають необхідних знань і навичок, не засвоїли заходів безпеки та умов вправ, що виконуються, до стрільби не допускаються.

18. Рядовий і начальницький склад органів внутрішніх справ прибуває на стрільби в повсякденній формі одягу (крім працівників оперативних служб) і виконує вправи зі зброї, яка за ними закріплена. Решта стріляє зі справної, приведеної до нормального бою зброї.

19. На контрольних стрільбах і при інспектуванні повторювати вправи з метою підвищення оцінки не дозволяється (незважаючи на погодні умови, стан освітлення і т.ін.).

20. Якщо вправа не виконана через несправність зброї, патронів чи з інших причин, що не залежать від стріляючого, то з дозволу керівника стрільб (перевіряючого) вправа виконується ще раз.

21. При визначенні результатів стрільби мішень вважається враженою, якщо куля пробила її, зачепила за край. Пробоїна в мішені, коли зачеплена риска кола, зараховується в бік збільшення достоїнства пробоїн.

22. Для запобігання нещасним випадкам при проведенні занять з вогневої підготовки керівник повинен знати і вміло застосовувати рекомендації керівникам занять (додаток 1), а також вимагати від осіб, що навчаються, або тих, які обслуговують стрільби, безумовного додержання заходів безпеки при поводженні зі зброєю.

Початкова вправа перша

Ціль — поясна фігура (мішень № 1) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 15 – 25 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — необмежений.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб вихо­дить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Заряджай”, стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, по­дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли.

Початкова вправа друга

Ціль— грудна фігура з колами (мішень № 4) встановлюється на висоті не вище 125 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 25 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — необмежений.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — вибито 25 очок;

,,добре” — вибито 21 очко;

,,задовільно” — вибито 18 очок.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж — відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Заряджай”, стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли.

Початкова вправа третя

Ціль— поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені – 7 – 15 м.

Кількість патронів – 3 шт.

Час на виконання вправи – 8 с.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби – стоячи з двох рук.

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення.

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Заряджай”, стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, по­дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.

На початковому етапі навчання можливе виконання цієї вправи роздільно по одному пострілу за 3 с.

Вправа четверта

Ціль— поясна фігура (мішень № 1) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю міше­ні, нерухома.

Відстань до мішені — 25 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 8 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівник стрільб ,,Приготуватись”, стрільці обличчям до мішені, приймають вихідне положення – пістолет зафіксований у кобурі, магазин з трьома патронами в основі рукоятки пістолета, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника стрільб діста­ють з кобури пістолет, вимикають запобіжник, досилають патрон до патронника і роблять по три постріли упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.

На початковому етапі навчання можливе виконання цієї вправи роздільно по одному пострілу за 4 с.

Вправа п’ята

(тільки для працівників служби ДАІ)

Ціль— спеціальна мішень ,,Колесо-скат” (колесо чорного кольору за розміром відповідає скату ВАЗ), яка рухається перпендикулярно напрямку стрільби із швидкістю 1 м/сек протягом 5 м, на відстані 3—6 см від поверхні грунту до нижньої точки кільця. Ціль може з'являтися праворуч або ліворуч.

Відстань до мішені — 15 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 5 с.

Вихідне положення – позиція очікування, всі патрони в магазині.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Приготуватись”, стрільці обличчям до мішені на платформі розміром 75х75 см, яка укріплюється на чотирьох пружинах (зусилля згинання кожної 10 кг/см) на висоті 15 см над землею, приймають вихідне положення – пістолет у руці, магазин з трьома патронами в основі рукоятки пістолета, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці вимикають запобіжник, досилають патрон до патронника і роблять по три постріли.

Вправа шоста

Ціль – ростова фігура (мішень № 8) встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені – 25 м, 15 м, 10 м (вихідне положення 50 м).

Кількість патронів – 3 шт.

Час на виконання вправи – 25 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби – стоячи, з коліна, лежачи, з руки (з двох рук) (визначається керівником стрільб для кожного рубежу відкриття вогню).

Оцінка:

,,відмінно” – 3 влучення;

,,добре” – 2 влучення;

,,задовільно” – 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Працівник за командою керівника стрільб займає вихідне положення на старті (50 м до рубежу відкриття вогню), пістолет знаходиться в кобурі, магазин з трьома патронами в основі рукоятки пістолета. Керівник стрільб, визначає і доводить стрільцю положення для стрільби на кожному рубежі відкриття вогню, області враження мішені та перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Старт”(вмикає хронометр). Стрілець висувається на рубіж відкриття вогню (рухається бігом до 25-метрової позначки), зупиняється, приймає відповідне положення, виймає пістолет із кобури, вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника і робить один постріл у визначену керівником область мішені, продовжуючи рух, виконує постріл з рубежів 15 м і 10 м протягом визначеного часу. Після завершення часу керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.Дозволяється по­чинати рух від смуги мішеней і після досягнення 25-метрової позначки розвернутися на 180°.

Вправа сьома

Ціль — три (дві) поясні фігури (мішень № 2) встановлюються на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухомі.

Відстань до мішені – 7 - 10 м.

Кількість патронів – 3 шт.

Час на виконання вправи — 4 с.

Вихідне положення – позиція очікування (запобіжник вимкнутий).

Положення для стрільби — стоячи з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 3 влучення;

,,добре” – 2 влучення;

,,задовільно” – 1 влучення;

за умови, що вражені всі мішені і час виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. Керівник доводить послідовність враження цілей та подає команду ,,Заряджай”, за якою працівник приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення – позицію очікування. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника стрільб проводить три постріли з перенесенням вогню по трьох цілях у послідовності, вказаній керівником стрільб упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”. Припускається виконання вправи по двох цілях, з перенесенням вогню на іншу мішень після кожного пострілу.

Вправа восьма

Ціль — поясна фігура з колами (мішень № 2 - а) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені – 15 м.

Кількість патронів – 4 шт. (2+2).

Час виконання вправи – 15 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби – стоячи з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 4 влучення;

,,добре” – 3 влучення;

,,задовільно” – 2 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню та за командою ,,Приготуватись” приймає вихідне положення – пістолет зафіксований у кобурі, один магазин у основі рукоятки пістолета, другий – у кишені для запасного магазина, по два патрони у кожному, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці приводять зброю у готовність і роблять два постріли, після чого, кожен самостійно, проводять зміну магазину та роблять ще два постріли у ту ж мішень упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.

Вправа дев’ята

Ціль— поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 7—10 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 5 с.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби — стоячи з двох рук.

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення — 1 в голову, 2 в інші частини;

,,добре” — 2 влучення — 1 в голову, 1 в інші частини;

,,задовільно” — 1 влучення в голову;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встанов­леного часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівник стрільб ,,Заряжай” приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення — позиція очікування (пістолет утримується двома руками, магазин з двома патронами в рукоятці пістолета, а третій патрон у патроннику), доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника ведуть вогонь упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”. Виконується два постріли (подвійний постріл) у корпус, третій — із затримкою в го­лову. Затримка необхідна для точного прицілювання.

Вправа десята

Ціль— поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 7—10 м.

Кількість патронів — 4, 6, 8 шт. (залежно від складності відходів).

Час на виконання вправи — 6, 8, 10 с. (залежно від складності відходів).

Вихідне положення – положення очікування.

Положення для стрільби — початок виконання вправи — стоячи з двох рук.

Оцінка:

,,відмінно” — 4, 6, 8 влучень (залежно від кількості патронів);

,,добре” — 3, 4, 6 влучень;

,,задовільно” — 2, 3, 4 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. Керівник доводить послідовність відходів з лінії вогню і подає команду ,,Заряджай” за якою працівник приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення – позиція очікування (пістолет тримається двома руками, магазин із патронами в рукоятці пістолета, один па­трон у патроннику), доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника проводить подвійний постріл, здійснює відхід з лінії вогню способом, який визначає керівник стрільб, кілька разів упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.

Наприклад, стрілець займає положення для стрільби стоячи. Після команди ,,Вогонь” фіксує мушку і цілик у контурі мішені, проводить подвійний постріл. Далі виконує відхід управо-униз, з переходом у положення для стрільби з коліна, фіксує мушку і цілик у контурі мішені, проводить подвійний постріл. Виконує відхід уліво перекатом через спину з вихо­дом у положення для стрільби лежачи, фіксація — подвійний постріл. Вправу закінчено. Проектувати можна різні варіанти відходів.

Вправа одинадцята

Ціль— дві поясні фігури (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені – 15 м, 10м.

Кількість патронів – 4 шт. (2+2).

Час виконання вправи – 20 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби – стоячи, з коліна, у присіді з двох рук (з руки).infonko.ru/gidrotehnicheskie-melioracii-opredelenie-svyaz-s-drugimi-naukami-rol-gm-intensifikacii-selskohozyajstvennogo-proizvodstva-meliorativnij-potencial-belarusi.html infonko.ru/gidrotehnicheskij-betn-osobennosti-sostava-treovaniya-k-nemu.html infonko.ru/gidroterapiya-ponyatie-vidi-gidroprocedur-ispolzuemih-v-uchrezhdeniyah-lechebno-ozdorovitelnogo-profilya.html infonko.ru/gidrotoraks-prichini-simptomatologiya-dopolnitelnie-metodi-diagnostiki.html infonko.ru/gidrousiliteli-kau-30b-i-ra-60b.html infonko.ru/gidrousilitel-s-soplom-i-zaslonkoj.html infonko.ru/gigantokletochnij-arteriit-i-revmaticheskaya-polimialgiya.html infonko.ru/gigiena-2-semestr-15-goda-13-chasov.html infonko.ru/gigiena-i-chistoplotnostindiyadoc.html infonko.ru/gigiena-igrovoj-deyatelnosti.html infonko.ru/gigiena-nauka-o-sohranenii-i-ukreplenii-zdorovya.html infonko.ru/gigiena-okruzhayushej-sredi-v-formirovanii-zabolevaemosti-detej-i-podrostkov-gigienicheskie-i-medicinskie-aspekti-ocenki-sredi-obitaniya-cheloveka.html infonko.ru/gigiena-polosti-rta-pri-lechenii-yazvenno-nekroticheskogo-gingivita-vensana.html infonko.ru/gigiena-s-osnovami-ekologii-cheloveka.html infonko.ru/gigiena-uma-umivanie-dushi-ochishenie-rassudka-ot-gryazi-prinosimoj-izvne.html infonko.ru/gigienicheskaya-harakteristika-istochnikov-vodosnabzheniya.html infonko.ru/gigienicheskaya-harakteristika-metodov-ochistki-ot-tverdih-otbrosov.html infonko.ru/gigienicheskaya-harakteristika-uslovii-truda-voennosluzhashih-na-radiolokacionnih-stanciyah.html infonko.ru/gigienicheskaya-ocenka-i-sanitarnaya-ekspertiza-molo-.html infonko.ru/gigienicheskaya-ocenka-sostoyaniya-vodi-i-grunta-v.html