INFONKO.RU

З якими економічними дисциплінами прямо пов’язана економічна історія та історія економічних вчень?

а) маркетинг;

б) всесвітня історія;

в) політекономія;

г) політологія.

4. Вкажіть, які з перелічених нижче методів не використовуються економічною історією:

а) історичний;

б) логічний;

в) коктентний аналіз;

г) хронологічний;

д) аналіз та синтез;

ж) правильної відповіді немає.

5. Вкажіть періоди розвитку людства з точки зору Б.Гільденбранта:

а) натуральне господарство, рабовласницький спосіб виробництва, капіталістичний спосіб виробництва;

б) первісний спосіб виробництва, натуральне господарство, перехідне суспільство, індустріальне суспільство;

в) традиційне суспільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство,.

Г) натуральне господарство, грошове господарство, кредитне господарство.

6. Вкажіть авторів формаційного підходу до періодизації історії:

а) Гелбрейт Дж., Кан. Г., Белл Д;

б) Маркс К., Енгельс Ф.;

в) Рошер В., Кніс К., Шмоллер Т.

г) Бюхер К., Гільдебранд Б., Брентано Л.

д) Тоффлер О., Турен А.

7. Вкажіть періоди розвитку людства з точки зору Д. Бела:

а) натуральне, грошове, кредитне господарство;

б) монополія, олігополія, монополістична конкуренція;

в) до індустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство;

г) традиційне суспільство, перехідне суспільство, стадія швидкого розвитку, стадія підйому, століття масового споживання.

Які періоди розвитку суспільства виділяє О. Тоффлер?

а) натуральне господарство, рабовласництво, капіталізм;

б) натуральне господарство, перехідне суспільство, індустріальне суспільство;

в) традиційне суспільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство;

г) аграрна цивілізація, ера індустріалізму, суперіндустріальне суспільство.

9. Вкажіть періоди розвитку людства з точки зору Ф.Ліста:

а) стан дикунства, чабанське господарство, землеробське господарство, землеробське-мануфактурне-комерційне господарство;

б) первісний спосіб виробництва, натуральне господарство, перехідне суспільство, індустріальне суспільство;

в) традиційне суспільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство,.

г) натуральне господарство, грошове господарство, кредитне господарство.

Натуральне, грошове та кредитне господарства виділив

а) Ф. Ліст;

б) К. Бюхер;

в) Б. Гільдебранд;

г) Д. Гелбрейт;

д) В. Ростоу.

11. Вкажіть періоди розвитку людського суспільства з точки зору В. Ростоу:

а) натуральне, грошове, кредитне господарство;

б) монополія, олігополія, монополістична конкуренція;

в) до індустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство;

Г) традиційне суспільство, перехідне суспільство, стадія підйому, стадія швидкого визрівання, ера масового споживання.

12. Вкажіть, яка з приведених нижче періодизацій відноситься до цивілізаційного підходу:а) річний період, середземноморський період, океанський період.

б) стародавня історія, середні віки, новий час, новітній час.

в) доіндустріальне суспільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство.

г) археологічна макроформація, приватновласницька макроформація, безкласова комуністична макроформація.

13. Періодизація історії Б. Гільдебранда побудована на основі критерію:

а) способу виробництва;

б) способу обміну;

в) способу розподілу суспільного продукту;

г) способу технологічного розвитку суспільства.

14. Періодизація історії Дж. К. Гелбрейта побудована на основі критерію:

а) способу виробництва;

б) способу обміну;

в) способу розподілу суспільного продукту;

г) способу технологічного розвитку суспільства.

15. Представники формаційного підходу до періодизації історії людства виділяють наступні суспільні способи виробництва:

а) натуральний, грошовий, кредитний;

б) первісний, рабовласницький,феодальний, капіталістичний, комуністичний;

в) до індустріальний, індустріальний, постіндустріальний;

г) первісний, натуральний, перехідний, індустріальний.

Тема 2. Економічний розвиток та економічна думка Стародавнього світу.

Які знаряддя праці домінували в епоху палеоліту?

а) мідні; б) олов’яні; в) дерев’яні; г) кам’яні.

2. Домінуючими галузями в епоху палеоліту були:

а) збирання і полювання;б) полювання і рибальство;

в) ремесло; г) скотарство і землеробство.

3. Яка технологічна інновація була впроваджена в епоху палеоліту:

а) винайдення лука та стріл; б) винайдення колеса;

в) добування та підтримка вогню; г) обробка металів.

Яке із визначень найбільш повно характеризує сутність родової общини?

а) група людей, пов’язаних кровним спорідненням та певною ієрархією в системі життєдіяльності колективу;

б) група людей, пов’язаних кровним спорідненням, колективною власністю та зрівнялівкою при розподілі продуктів;

в) група людей, пов’язаних кровним спорідненням, індивідуальною власністю на засоби виробництва та певною ієрархією в системі життєдіяльності колективу;

г) група людей, пов’язаних кровним спорідненням, які спільно проживають на певній території.

Який із металів став вперше застосовуватись для виготовлення знарядь праці в епоху мезоліту?

а) мідь;б)олово; в)чавун; г)бронза.

Який із металів вперше почав застосовуватися для виготовлення знарядь праці в епоху неоліту?

а) мідь; б) бронза; в) чавун; г) золото.

7. Домінуючими галузями в епоху неоліту були:

а) збиральництво і мисливство;

б) мисливство, рибальство;

в) скотарство, землеробство;

г) ремесло.

8. Сутність «неолітичної революції» полягає в:

а) винайденні способів обробки металів;

б) зміні форм організації життєдіяльності – від родової до сусідської общини;

в) зміні типів господарювання людей – від привласнення готових дарів природи до виробництва життєвих благ;

г) появі приватної власності.

9. Суспільний поділ вперше відбувається в період:

а) палеоліту; б) неоліту; в) мезоліту; г) бронзової ери.

10. Перший крупний етап суспільного поділу праці полягає в:

а) відділені скотарства від землеробства;

б) відділенні ремеслі від землеробства;

в) відділення купецтва від ремесла;

г) поділі праці на основі статі та віку.

11. Другий крупний етап суспільного поділу праці полягає в:

а) відділені скотарства від землеробства;

б) відділенні ремеслі від землеробства;

в) відділення купецтва від ремесла;

г) поділі праці на основі статі та віку.

12. Матріархат характерний для:

а) палеоліту; б) неоліту; в) мезоліту; г) бронзової ери.

13. Другий крупний етап суспільного поділу відбувається в період:

а) неоліту; б) мезоліту; в) бронзової ери; г) залізної ери.

Яке із визначень найбільш повно характеризує сутність общини азіатського типу?

а) община, пов’язана кровним спорідненням людей, які спільно проживають на певній території;

б) община, в якій групуються споріднені та неспоріднені сім’ї, які ведуть самостійне господарство на виділених їм ділянках землі;

в) община, в якій колективна власність на землю забезпечувалася державоюз деспотичним управлінням;

г) община, пов’язана кровним спорідненням, колективною власністю та зрівнялівкою при розподілі продуктів.infonko.ru/klientoorientirovannaya-gipnoticheskaya-regressivnaya-terapiya.html infonko.ru/klient-psihologa-konsultanta.html infonko.ru/klient-vot-universalnij-klyuch-k-rinku.html infonko.ru/klimaticheskie-usloviya-2014-goda.html infonko.ru/klimaticheskie-usloviya-i-nagruzki.html infonko.ru/klimatokumisolechebnie-kurorti.html infonko.ru/kliment-efremovich-srazu-zhe-viehal-k-mestu-sluzhbi.html infonko.ru/klinicheskaya-anatomiya-i-operativnaya-hirurgiyarus.html infonko.ru/klinicheskaya-i-razvivayushaya-biblioterapiya.html infonko.ru/klinicheskaya-istoriya-bolezni-01662.html infonko.ru/klinicheskaya-istoriya-bolezni-666.html infonko.ru/klinicheskaya-istoriya-bolezni.html infonko.ru/klinicheskaya-kartina-i-diagnosticheskie-kriterii.html infonko.ru/klinicheskaya-kartina-i-diagnostika-gnojno-vospalitelnih-zabolevanij-kisti-obsheklinicheskie-laboratornie-i-instrumentalnie-metodi-issledovaniya-primenyaemie-v-diagnostike-zabolevaniya.html infonko.ru/klinicheskaya-kartina-i-diagnostika.html infonko.ru/klinicheskaya-kartina-i-diagnostika-stolbnyaka-obsheklinicheskie-laboratornie-i-instrumentalnie-metodi-issledovaniya-primenyaemie-v-diagnostike-zabolevaniya.html infonko.ru/klinicheskaya-kartina-i-differencialnaya-diagnostika.html infonko.ru/klinicheskaya-kartina-i-klassifikaciya.html infonko.ru/klinicheskaya-kartina-ostrogo-pankreatita.html infonko.ru/klinicheskaya-kartina-pri-rasshelinah-nyoba-21.html