INFONKO.RU

Стаття 1. Земля — основне національне багатство

Земельний кодекс України

Зміст документу

Земельний кодекс України. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.. 7

Глава 1 Основні положення. 7

Стаття 1. Земля — основне національне багатство. 7

Стаття 2. Земельні відносини. 8

Стаття 3. Регулювання земельних відносин. 8

Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання. 8

Стаття 5. Принципи земельного законодавства. 8

Глава 2 Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин. 8

Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин. 8

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин 9

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин. 9

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин 10

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин. 10

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин. 11

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин. 11

Глава 3 Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин. 11

Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин. 11

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин. 12

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин. 12

Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин 12

Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин. 13

Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації 13

Розділ II ЗЕМЛІ УКРАЇНИ.. 13

Глава 4 Склад та цільове призначення земель України. 13

Стаття 18. Склад земель. 13

Стаття 19. Категорії земель. 14

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель. 14

Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель 14

Глава 5 Землі сільськогосподарського призначення. 14

Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання 14

Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення. 15

Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. 15

Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. 16

Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами. 17

Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств. 17

Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств. 17Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. 17

Стаття 30. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств 17

Стаття 31. Землі фермерського господарства. 17

Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств. 18

Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств. 18

Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби. 18

Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва. 18

Стаття 36. Земельні ділянки для городництва. 18

Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю.. 19

Глава 6 Землі житлової та громадської забудови. 19

Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови. 19

Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови. 19

Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва. 19

Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів 19

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків. 19

Глава 7 Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. 20

Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду. 20

Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду. 20

Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду. 20

Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання. 20

Глава 8 Землі оздоровчого призначення. 21

Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення. 21

Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення. 21

Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення. 21

Глава 9 Землі рекреаційного призначення. 21

Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення. 21

Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення. 21

Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення. 21

Глава 10 Землі історико-культурного призначення. 22

Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення. 22

Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення. 22

Глава 11 Землі лісового фонду. 22

Стаття 55. Визначення земель лісового фонду. 22

Стаття 56. Власність на землі лісового фонду. 22

Стаття 57. Використання земель лісового фонду. 23

Глава 12 Землі водного фонду. 23

Стаття 58. Склад земель водного фонду. 23

Стаття 59. Право на землі водного фонду. 23

Стаття 60. Прибережні захисні смуги. 23

Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах. 24

Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах. 24

Стаття 63. Смуги відведення. 25

Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів. 25

Глава 13 Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 25

Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 25

Стаття 66. Землі промисловості 25

Стаття 67. Землі транспорту. 26

Стаття 68. Землі залізничного транспорту. 26

Стаття 69. Землі морського транспорту. 26

Стаття 70. Землі річкового транспорту. 26

Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 26

Стаття 72. Землі авіаційного транспорту. 27

Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту. 27

Стаття 74. Землі міського електротранспорту. 27

Стаття 75. Землі зв’язку. 27

Стаття 76. Землі енергетичної системи. 28

Стаття 77. Землі оборони. 28

Розділ III ПРАВА НА ЗЕМЛЮ... 28

Глава 14 Право власності на землю.. 28

Стаття 78. Зміст права власності на землю.. 28

Стаття 79. Земельна ділянка як об’єкт права власності 28

Стаття 80. Суб’єкти права власності на землю.. 28

Стаття 81. Право власності на землю громадян. 29

Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб. 29

Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад. 30

Стаття 84. Право власності на землю держави. 30

Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав. 32

Стаття 86. Спільна власність на землю.. 32

Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку. 32

Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності 32

Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку. 33

Стаття 90. Права власників земельних ділянок. 33

Стаття 91. Обов’язки власників земельних ділянок. 33

Глава 15 Право користування землею.. 34

Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою.. 34

Стаття 93. Право оренди земельної ділянки. 34

Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку. 34

Стаття 95. Права землекористувачів. 34

Стаття 96. Обов’язки землекористувачів. 35

Стаття 97. Обов’язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи 35

Глава 16 Право земельного сервітуту. 36

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту. 36

Стаття 99. Види права земельного сервітуту. 36

Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів. 36

Стаття 101. Дія земельного сервітуту. 36

Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту. 37

Глава 17 Добросусідство. 37

Стаття 103. Зміст добросусідства. 37

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку. 37

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев. 38

Стаття 106. Обов’язки щодо визначення спільних меж.. 38

Стаття 107. Відновлення меж.. 38

Стаття 108. Спільне використання межових споруд. 38

Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок. 38

Глава 18 Обмеження прав на землю.. 39

Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку. 39

Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку. 39

Стаття 112. Охоронні зони. 39

Стаття 113. Зони санітарної охорони. 39

Стаття 114. Санітарно-захисні зони. 40

Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель. 40

Розділ IV НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ... 40

Глава 19 Набуття права на землю громадянами та юридичними особами. 40

Стаття 116. Підстави набуття права на землю.. 40

Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність. 41

Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами. 41

Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) 42

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду. 42

Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.. 42

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування. 43

Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам 43

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду. 44

Стаття 125. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.. 45

Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку. 45

Глава 20 Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод. 45

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності 45

Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам.. 45

Стаття 129. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам.. 46

Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення. 47

Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод 47

Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки. 47

Стаття 133. Застава земельних ділянок. 48

Глава 21 Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах. 48

Стаття 134. Обов’язковість продажу земельних ділянок державної або комунальної власності на конкурентних засадах. 48

Стаття 135. Земельні торги. 48

Стаття 136. Підготовка земельних ділянок для продажу на земельних торгах. 48

Стаття 137. Оголошення про проведення земельних торгів. 49

Стаття 138. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися. 50

Стаття 139. Відчуження земельних ділянок за рішенням суду. 50

Глава 22 Припинення прав на землю.. 50

Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку. 50

Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою.. 50

Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою.. 50

Стаття 143. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку. 51

Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства. 51

Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності 52

Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. 52

Стаття 147. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності 52

Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки. 53

Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок. 53

Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення. 54

Стаття 151. Порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок 54

Розділ V ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ... 56

Глава 23 Захист прав на землю.. 56

Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки. 56

Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку. 56

Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю.. 56

Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок. 57

Глава 24 Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.. 57

Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.. 57

Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.. 57

Глава 25 Вирішення земельних спорів. 57

Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори. 57

Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 58

Стаття 160. Права і обов’язки сторін при розгляді земельних спорів. 58

Стаття 161. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів. 58

Розділ VI ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ. 58

Глава 26 Завдання, зміст і порядок охорони земель. 58

Стаття 162. Поняття охорони земель. 58

Стаття 163. Завдання охорони земель. 59

Стаття 164. Зміст охорони земель. 59

Стаття 165. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів 59

Стаття 166. Рекультивація порушених земель. 59

Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами. 60

Стаття 168. Охорона ґрунтів. 60

Глава 27 Використання техногенно забруднених земель. 60

Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель. 60

Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених земель сільськогосподарського призначення. 60

Глава 28 Консервація земель. 61

Стаття 171. Деградовані і малопродуктивні землі 61

Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель 61

Розділ VII УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ. 61

Глава 29 Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень. 61

Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах. 61

Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних утворень. 61

Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень. 62

Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень. 62

Глава 30 Планування використання земель. 62

Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель. 62

Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель. 62

Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель. 62

Стаття 180. Зонування земель. 62

Глава 31 Землеустрій. 63

Стаття 181. Поняття землеустрою.. 63

Стаття 182. Мета землеустрою.. 63

Стаття 183. Завдання землеустрою.. 63

Стаття 184. Зміст землеустрою.. 63

Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою.. 64

Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядної документації 64

Глава 32 Контроль за використанням та охороною земель. 65

Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель. 65

Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель. 65

Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель. 65

Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель. 65

Глава 33 Моніторинг земель. 65

Стаття 191. Призначення моніторингу земель. 65

Стаття 192. Завдання моніторингу земель. 66

Глава 34 Державний земельний кадастр. 66

Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру. 66

Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру. 66

Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру. 66

Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру. 66

Стаття 197. Кадастрове зонування. 66

Стаття 198. Кадастрові зйомки. 67

Стаття 199. Бонітування ґрунтів. 67

Стаття 200. Економічна оцінка земель. 67

Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок. 67

Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок. 68

Стаття 203. Облік кількості та якості земель. 68

Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру. 68

Глава 35 Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель. 68

Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель 68

Стаття 206. Плата за землю.. 68

Глава 36 Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 69

Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 69

Стаття 208. Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 69

Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. 69

Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.. 70

Глава 37 Відповідальність за порушення земельного законодавства. 70

Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок. 70

Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства. 70

Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок. 71

Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.. 71

Розділ X ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 72

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 675-IV ( 675-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.213

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.313

- набирає чинності з 01.01.2004

N 1103-IV ( 1103-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.48

N 1119-IV ( 1119-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.57

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67 )

( Додатково див. Закон

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1626-IV ( 1626-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.361

N 1694-IV ( 1694-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.83

N 1709-IV ( 1709-15 ) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 35, ст.416

N 2059-IV ( 2059-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.25

N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 5-рп/2005 ( v005p710-05 ) від 22.09.2005 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1 Основні положення

Розділ II ЗЕМЛІ УКРАЇНИ

Стаття 18. Склад земель

1. До земель України належать усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними об’єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії.

2. Категорії земель України мають особливий правовий режим.

3. Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавством відповідної країни.

Стаття 19. Категорії земель

1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі житлової та громадської забудови;

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

г) землі оздоровчого призначення;

ґ) землі рекреаційного призначення;

д) землі історико-культурного призначення;

е) землі лісового фонду;

є) землі водного фонду;

ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

2. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.

Стаття 63. Смуги відведення

1. Для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом використання.

2. Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку.

3. Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ тощо.

Стаття 67. Землі транспорту

1. До земель транспорту належать землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту.

2. Землі транспорту можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

Стаття 75. Землі зв’язку

1. До земель зв’язку належать земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку.

2. Землі зв’язку можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв’язку, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній встановлюються охоронні зони.

Стаття 77. Землі оборони

1. Землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України.

2. Землі оборони можуть перебувати у державній та комунальній власності.

3. Навколо військових та інших оборонних об’єктів у разі необхідності створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування.

4. Порядок використання земель оборони встановлюється законом.

Розділ III ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Глава 17 Добросусідство

Стаття 107. Відновлення меж

1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової документації.

2. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки неможливо встановити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.

3. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, зокрема з встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням цих обставин.

Стаття 112. Охоронні зони

1. Охоронні зони створюються:

а) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

б) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

2. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України.

Стаття 135. Земельні торги

1. Земельні торги проводяться у формі аукціону або конкурсу.

2. У земельних торгах можуть брати участь громадяни і юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до законодавства України.

3. Форма проведення земельних торгів (аукціон або конкурс)

визначається власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом.

4. Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.

Розділ VI ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ

Стаття 168. Охорона ґрунтів

1. Ґрунти земельних ділянок є об’єктом особливої охорони.

2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.

3. При здійсненні діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.

Глава 28 Консервація земель

Глава 30 Планування використання земель

Глава 31 Землеустрій

Глава 33 Моніторинг земель

Стаття 206. Плата за землю

1. Використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка.

2. Плата за землю справляється відповідно до закону.

Земельний кодекс України

Зміст документу

Земельний кодекс України. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.. 7

Глава 1 Основні положення. 7

Стаття 1. Земля — основне національне багатство. 7

Стаття 2. Земельні відносини. 8

Стаття 3. Регулювання земельних відносин. 8

Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання. 8

Стаття 5. Принципи земельного законодавства. 8

Глава 2 Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин. 8

Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин. 8

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин 9

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин. 9

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин 10

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин. 10

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин. 11

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин. 11

Глава 3 Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин. 11

Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин. 11

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у галузі земельних відносин. 12

Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин. 12

Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин 12

Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин. 13

Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації 13

Розділ II ЗЕМЛІ УКРАЇНИ.. 13

Глава 4 Склад та цільове призначення земель України. 13

Стаття 18. Склад земель. 13

Стаття 19. Категорії земель. 14

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель. 14

Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель 14

Глава 5 Землі сільськогосподарського призначення. 14

Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання 14

Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення. 15

Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. 15

Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. 16

Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами. 17

Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств. 17

Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств. 17

Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. 17

Стаття 30. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств 17

Стаття 31. Землі фермерського господарства. 17

Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств. 18

Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств. 18

Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби. 18

Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва. 18

Стаття 36. Земельні ділянки для городництва. 18

Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю.. 19

Глава 6 Землі житлової та громадської забудови. 19

Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови. 19

Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови. 19

Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва. 19

Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів 19

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків. 19

Глава 7 Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. 20

Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду. 20

Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду. 20

Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду. 20

Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання. 20

Глава 8 Землі оздоровчого призначення. 21

Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення. 21

Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення. 21

Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення. 21

Глава 9 Землі рекреаційного призначення. 21

Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення. 21

Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення. 21

Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення. 21

Глава 10 Землі історико-культурного призначення. 22

Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення. 22

Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення. 22

Глава 11 Землі лісового фонду. 22

Стаття 55. Визначення земель лісового фонду. 22

Стаття 56. Власність на землі лісового фонду. 22

Стаття 57. Використання земель лісового фонду. 23

Глава 12 Землі водного фонду. 23

Стаття 58. Склад земель водного фонду. 23

Стаття 59. Право на землі водного фонду. 23

Стаття 60. Прибережні захисні смуги. 23

Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах. 24

Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах. 24

Стаття 63. Смуги відведення. 25

Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів. 25

Глава 13 Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 25

Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 25

Стаття 66. Землі промисловості 25

Стаття 67. Землі транспорту. 26

Стаття 68. Землі залізничного транспорту. 26

Стаття 69. Землі морського транспорту. 26

Стаття 70. Землі річкового транспорту. 26

Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 26

Стаття 72. Землі авіаційного транспорту. 27

Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту. 27

Стаття 74. Землі міського електротранспорту. 27

Стаття 75. Землі зв’язку. 27

Стаття 76. Землі енергетичної системи. 28

Стаття 77. Землі оборони. 28

Розділ III ПРАВА НА ЗЕМЛЮ... 28

Глава 14 Право власності на землю.. 28

Стаття 78. Зміст права власності на землю.. 28

Стаття 79. Земельна ділянка як об’єкт права власності 28

Стаття 80. Суб’єкти права власності на землю.. 28

Стаття 81. Право власності на землю громадян. 29

Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб. 29

Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад. 30

Стаття 84. Право власності на землю держави. 30

Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав. 32

Стаття 86. Спільна власність на землю.. 32

Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку. 32

Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності 32

Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку. 33

Стаття 90. Права власників земельних ділянок. 33

Стаття 91. Обов’язки власників земельних ділянок. 33

Глава 15 Право користування землею.. 34

Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою.. 34

Стаття 93. Право оренди земельної ділянки. 34

Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку. 34

Стаття 95. Права землекористувачів. 34

Стаття 96. Обов’язки землекористувачів. 35

Стаття 97. Обов’язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи 35

Глава 16 Право земельного сервітуту. 36

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту. 36

Стаття 99. Види права земельного сервітуту. 36

Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів. 36

Стаття 101. Дія земельного сервітуту. 36

Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту. 37

Глава 17 Добросусідство. 37

Стаття 103. Зміст добросусідства. 37

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку. 37

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев. 38

Стаття 106. Обов’язки щодо визначення спільних меж.. 38

Стаття 107. Відновлення меж.. 38

Стаття 108. Спільне використання межових споруд. 38

Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок. 38

Глава 18 Обмеження прав на землю.. 39

Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку. 39

Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку. 39

Стаття 112. Охоронні зони. 39

Стаття 113. Зони санітарної охорони. 39

Стаття 114. Санітарно-захисні зони. 40

Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель. 40

Розділ IV НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ... 40

Глава 19 Набуття права на землю громадянами та юридичними особами. 40

Стаття 116. Підстави набуття права на землю.. 40

Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність. 41

Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами. 41

Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) 42

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду. 42

Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.. 42

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування. 43

Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам 43

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду. 44

Стаття 125. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.. 45

Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку. 45infonko.ru/kakim-obrazom-mne-udalos-rano-otojti-ot-del.html infonko.ru/kakim-obrazom-ohranyayutsya-ne-vzyavshiesya-pod-ohranu-posle-srabativaniya-signalizacii-obekti-i-kvartiri.html infonko.ru/kakim-obrazom-oplachivayutsya-sverhurochnie-raboti-podlezhit-li-oplate-pererabotka-buhgaltera-kosarevoj.html infonko.ru/kakim-obrazom-opredelyaetsya-obespechennost-zhivotnovodcheskimi-pomesheniyami.html infonko.ru/kakim-obrazom-proizvoditsya-prisoedinenie-zazemlyayushih-provodnikov-k-zazemlitelyu-i-zazemlyayushim-konstrukciyam.html infonko.ru/kakim-obrazom-rasteniya-vipolnyayut-svoyu-rabotu.html infonko.ru/kakim-obrazom-skazivaetsya-vliyanie-orientacii-obrazca-v-prostranstve-na-skorost-rasprostraneniya-plameni.html infonko.ru/kakim-obrazom-susha-vmeste-s-vodoj-sostavlyayut-edinij-shar.html infonko.ru/kakim-obrazom-um-est-zhivaya-substanciya-sozdannaya-v-tele-o-tom-kak-eto-ponimat.html infonko.ru/kakim-obrazom-ustanavlivaetsya-klass-podklass-uslovij-truda-po-faktoru-mikroklimata-pri-ocenke-nagrevayushego-mikroklimata.html infonko.ru/kakim-pravilom-opredelyaetsya-napravlenie-elektromagnitnoj-sili-dejstvuyushej-na-provodnik-s-tokom-v-magnitnom-pole.html infonko.ru/kakim-priznakom-harakterizuyutsya-metallicheskie-provodniki.html infonko.ru/kakim-sovremennimi-metodami-opredelyaetsya-kolichestvo-t-limfocitov.html infonko.ru/kakim-tipom-dostupa-k-internet-vi-polzuetes-naibolee-chasto.html infonko.ru/kakim-trebovaniyam-dolzhni-udovletvoryat-testi-na-rassudochnuyu-deyatelnost.html infonko.ru/kak-i-s-chego-nachalas-vasha-kommuna-chto-zastavilo-lyudej-obedinitsya.html infonko.ru/kak-iskusstvo-vzaimodejstvuet-s-drugimi-sferami-kulturi.html infonko.ru/kak-ispitat-nebesa-na-zemle.html infonko.ru/kak-ispolnit-zapoved-apostola-kak-rabotali-grehu-tak-porabotajte-pravde.html infonko.ru/kak-ispolzovat-figuri-udarnogo-dnya.html