INFONKO.RU

Розрахунок динаміки показників фінансової звітності ПАТ «АвтоКрАЗ»

Розраховуються показники динаміки (показники для горизонтального аналізу) (ланцюгові для непарних варіантів і базисні для парних варіантів) усієї фінансової звітності і даних про ринкову вартість акцій. Вхідні дані і результати розрахунку оформляється у вигляді табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Динаміка показників балансу за 2012−2014рр.

Продовження таблиці 2.1

Продовження таблиці 2.1

Продовження таблиці 2.1

Продовження таблиці 2.1

Таблиця 2.2

Динаміка показників Звіту про фінансові результати за 2012−2014рр.

I.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка Значення, тис. грн. Ланцюговий ріст Ланцюговий темп росту, % Ланцюговий темп приросту, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 118,71 240,04 18,71 140,04
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -618277 -589124 -1347137 -758013 95,28 228,67 -4,72 128,67
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий: прибуток 287,59 -100,00 187,59
Валовий: збиток -3342 0,00 -100,00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума

Продовження таблиці 2.2

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи -12688 84,24 422,04 -15,76 322,04
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати -51591 -53575 -70923 -1984 -17348 103,85 132,38 3,85 32,38
Витрати на збут -50618 -24818 -35028 -10210 49,03 141,14 -50,97 41,14
Інші операційні витрати -74366 -57801 -82592 -24791 77,73 142,89 -22,27 42,89
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 693,51 593,51
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток -99409 0,00 -100,00 -100,00
Дохід від участі в капіталі -82 0,00 -100,00
Інші фінансові доходи -42380 136,03 76,71 36,03 -23,29
Інші доходи -44394 -1560 3,62 6,36 -96,38 -93,64



Продовження таблиці 2.2

Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати -73358 -157332 -170171 -83974 -12839 214,47 108,16 114,47 8,16
Втрати від участі в капіталі -299 0,00 -100,00 -100,00
Інші витрати -1044 -79854 -656049 -78810 -576195 7648,85 821,56 7548,85 721,56
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток -19045 332,66 0,00 232,66 -100,00
Фінансовий результат до оподаткування: збиток -183671 -183671
Витрати (дохід) з податку на прибуток -8947 5,62 4868,86 -94,38 4768,86
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток -19578 128,76 0,00 28,76 -100,00
Чистий фінансовий результат: збиток -157720 -157720

Продовження таблиці 2.2

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка Значення, тис. грн. Ланцюговий ріст Ланцюговий темп росту, % Ланцюговий темп приросту, %
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) -157720 -177298 128,76 -805,60 28,76 -905,60

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ



infonko.ru/puteshestvie-iz-peterburga-v-moskvu-an-radisheva.html infonko.ru/puteshestvie-iz-peterburga-v-moskvu.html infonko.ru/puteshestvie-k-fizicheskomu-mestu-raspolozheniya-obiteli.html infonko.ru/puteshestvie-narottama-vo-vrindavan.html infonko.ru/puteshestvie-ogranicheno-skorostyu-sveta.html infonko.ru/puteshestvie-po-cvetnim-moryam.html infonko.ru/puteshestvie-po-miru-vikinomiki.html infonko.ru/puteshestvie-po-telu-metod-iscelyayushego-osvobozhdeniya.html infonko.ru/puteshestvie-s-grudnim-rebenkom.html infonko.ru/puteshestvie-shri-dzhahnavi-vo-vrindavan.html infonko.ru/puteshestvie-sv-olgi-v-konstantinopol.html infonko.ru/puteshestvie-v-poiskah-znaniya.html infonko.ru/puteshestvie-v-proshloe-po-etoj-zhizni.html infonko.ru/puteshestvie-v-prostranstvo-intuicii.html infonko.ru/puteshestvie-v-stranu-dorozhnih-znakov.html infonko.ru/puteshestvie-v-svyashennoobiteli.html infonko.ru/puteshestvii-1-kategorii-slozhnosti.html infonko.ru/puteshestviya-i-vasha-sistema-podderzhki-uspeha.html infonko.ru/puteshestviya-vne-tela-vospominaniya.html infonko.ru/puteshestvuem-po-carstvu-cveta-delaem-otkritiya.html