INFONKO.RU

Розрахункові значення величин, які характеризують властивості матеріалів і грунтів

7.4.1 За розрахункові значення величини, що характеризує міцність або деформативні властивості матеріалу конструкції, приймається квантиль імовірності не нижчий за 0,005 розподілу цієї величини для деякої сукупності матеріалу, що пройшов стандартний контроль або інше відбракування.

Згадана сукупність повинна бути однорідною по відношенню до властивості, що розглядається, і формуватися залежно від умов виготовлення матеріалу і від вимог виробництва. Розра­хункове значення величини, що контролюється, повинно взаємоузгоджуватися з методом контролю та критерієм приймання продукції.

Допускається обчислювати розрахункові значення шляхом ділення вказаних у технічних умовах і стандартах бракувальних величин на спеціальний коефіцієнт безпеки по матеріалу, який гарантує вказану вище забезпеченість розрахункового значення.

7.4.2 Для існуючих об'єктів, які мають бути використані в конструктивному комплексі (існуючі і збережені при реконструкції частини будівель, ґрунти основи), за розрахункове значення величини, яка характеризує м-іцнісні або деформаційні властивості грунту основи, а також величини, яка характеризує такі ж самі властивості для існуючих будівель і споруд (при їх ремонті, реконструкції, підсиленні), приймається допустима межа інтервалу, що одержується за вибіркою даних випробувань і гарантує з довірчою ймовірністю 0,95, що не менше 95 % випадкових значень величини, яка розглядається, розташовується вище цієї межі.

7.4.3 Якщо контроль величин, що характеризують міцність матеріалу, технологічно пов'язаний з контролем геометричних характеристик виробів із цього матеріалу (наприклад, як це робиться при деяких видах контролю міцності металопрокату), допускається вводити розрахункове значення, яке характеризує несучу здатність виробу з комплексним урахуванням мінливості міцнісних і геометричних параметрів.

7.4.4 За наявності досить тісного кореляційного зв'язку між певними характеристиками міцності та деформативності матеріалу допускається визначати розрахункові значення одних характеристик як функції інших, безпосередньо виміряних величин, користуючись достовірно вста­новленими функціональними чи кореляційними залежностями (наприклад, опір зрізу сталі встановлюється залежно від опору стиску або навпаки).

7.4.5 Розрахункові значення міцнісних і деформаційних характеристик грунтів і матеріалу конструкцій допускається визначати за значеннями інших, безпосередньо виміряних технічних характеристик (густини, твердості тощо), якщо за результатами статистичної обробки масових випробувань встановлені стабільні залежності між шуканими фізико-механічними характеристиками та безпосередньо виміряними технічними характеристиками. При цьому розрахункові значення безпосередньо виміряних технічних характеристик визначаються за тією самою методикою, що й розрахункові значення величин, які характеризують міцність або деформативність (згідно з 7.4.2).7.4.6 Для конструкцій із декількох матеріалів (композитних конструкцій) слід враховувати понижену ймовірність одночасної реалізації розрахункових значень декількох величин, які характеризують властивості кожного з матеріалів конструкції, в порівнянні з імовірністю реалізації розрахункового значення характеристик одного матеріалу.

Це урахування допускається виконувати множенням несучої здатності R на коефіцієнт сполучення ψr > 1. Для різних комбінацій матеріалів (арматури й бетону в залізобетонних конструкціях, сталі й залізобетону в сталезалізобетонних конструкціях, сталі й дерева в комбінованих конструкціях) і для різних варіантів конструкцій значення коефіцієнта ψr встановлюються нормами проектування.

7.4.7 У розрахункових ситуаціях, в яких властивості матеріалів конструкцій чи грунтів основи можуть змінюватися в часі, або якщо зміни цих властивостей можуть викликатися умовами довкілля (наприклад, при врахуванні впливу нагрівання на міцнісні характеристики сталі або при врахуванні зволоження грунту основи на його еформативність), розрахункове значення повинно встановлюва­тися з урахуванням таких змін.

7.4.8 Якщо несуча здатність конструкції Rd чи розрахунковий опір матеріалу fd встановлю­ються за результатами випробувань, то їх розрахункові значення обчислюються за формулою

, (1)

де - середнє значення несучої здатності, одержане із n ≥ 5 експериментів, в яких зразки випробовувались до руйнування і фіксувалась гранична несуча здатність Rex,i в кожному випробуванні;

– вибірковий стандарт;

Сn – коефіцієнт, який залежить від числа експериментів n і визначається за таблицею 4.

Таблиця 4

n 5
Сп 4,21 3,71 3,40 3,19 3,03 2,91 2,57 2,40 2,29 2,06 19,93

Проміжні значення Сn визначаються за лінійною інтерполяцією.infonko.ru/socaln-funkc-sportu.html infonko.ru/socalnij-dalog-v-vropejskomu-soyuz-j-ukrana.html infonko.ru/socalnij-kontekst-suchasno-sistemi-navchannya-m.html infonko.ru/socalno-demografchn-dann.html infonko.ru/socalno-ekonomchnij-progres-v-umovah-regulovanogo-kaptalzmu.html infonko.ru/socalno-ekonomchnij-rozvitok-kivsko-rus.html infonko.ru/socalno-ekonomchnij-rozvitok-na-pochatku-xx-st.html infonko.ru/socalno-ekonomchnij-ta-poltichnij-rozvitku-kivsko-rus.html infonko.ru/socalno-ekonomchn-nasldki-funkconuvannya-struktur-sho-volodyut-visokim-potencalom-rinkovo-vladi-konkurentna-poltika-derzhavi.html infonko.ru/socalno-ekonomchn-nasldki-monopol.html infonko.ru/socalno-ekonomchnnj-rozvitok-usrr-v-umovah-nepu.html infonko.ru/socalno-ekonomchn-umovi-realzac-konstitucjnih-prav-rvnogo-dostupu-do-susplnih-blag.html infonko.ru/socalno-flosofsk-poglyadi-ddoncova.html infonko.ru/socalno-pravovij-mehanzm-zabezpechennya-realzac-ohoroni-ta-zahistu-prav-lyudini.html infonko.ru/socalno-psihologchna-povst-zemlya.html infonko.ru/socalno-psihologchna-proflaktika-devacj.html infonko.ru/socalno-psihologchn-faktori-trudovo-povednki-personalu.html infonko.ru/socalno-psihologchnij-klmat-ta-jogo-vpliv-na-efektivnst-dyalnost-organzac.html infonko.ru/socalno-psihologchn-metodi.html infonko.ru/socalno-psihologchn-prichini-konflktv.html