INFONKO.RU

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.

Платіжна вимога-доручення – це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин. Верхня частина – вимога підприємства-постачальника до підприємства-покупця сплатити вартість товарів, робіт, послуг. Нижня частина - доручення покупця банку, який його обслуговує, переказати належну суму коштів з його рахунка на рахунок постачальника.

Рисунок 2.3 – Розрахунок платіжною вимогою-дорученням

1 – постачальник відвантажує продукцію покупцеві;

2 – разом з документами на відвантажену продукцію постачальник передає платіжну вимогу-доручення на оплату;

3 – покупець передає платіжну вимогу-доручення в банк, який його обслуговує, для переказу коштів;

4 – банк покупця (платника коштів) списує з рахунка покупця кошти;

5 – банк покупця сповіщає випискою покупця – власника рахунка про списання коштів з його розрахункового рахунка;

6 – банк покупця направляє в банк постачальника платіжну вимогу-доручення;

7 – банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника (отримувача коштів);

8 – банк постачальника сповіщає постачальника (вла­сника рахунка) про надходження коштів на рахунок (випискою з розрахункового рахунка).

Розрахунки чеками.

У розрахунках між підприємствами застосовуються розрахункові чеки. Для отримання готівки з рахунків у банківських установах ви­користовуються грошові чеки.

Розрахунковий чек – це документ стандартної форми з дорученням чекодавця своєму банкові переказати кошти на рахунок пред'явника чека (отримувача коштів). Розрахунковий чек, як і платіжне доручення, заповнює платник. На відміну від платіжного дору­чення чек передається платником підприємству – отримувачу платежу безпосередньо під час здійснення господарської операції. Отримувач платежу подає чек у свій банк для оплати.

Грошові чеки застосовуються тільки для отримання підприємст­вами з рахунків у банківських установах готівки для виплати заробіт­ної плати, премій і винагород, дивідендів, коштів на відрядження, на господарські витрати.


Рисунок 2.4– Розрахунок чеком

1 – постачальник передає товар покупцеві;

2 – покупець передає чек постачальнику;

3 – постачальник передає чек у свій банк;

4 – банк постачальника направляє чек для оплати в банк покупця;

5 – банк платника списує кошти з рахунка покупця товару; 6 – банк платни­ка повідомляє платника про списання коштів;

7 – банк платника переказує банку постачаль­ника відповідні кошти;

8 – банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;

9 – банк постачальника повідомляє постачальника про зарахування коштів на його рахунок.

Розрахунки акредитивами.

Акредитив – розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально за депонованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар.
Рисунок 2.5 – Розрахунок з використанням акредитива

1 – покупець доручає банку, що його обслуговує, відкрити акредитив;

2 – банк покупця відкриває акредитив;

3 – банк покупця сповіщає покупця про відкриття акредитива;

4 – банк покупця повідомляє банк постачальника про відкриття акредитива постачальнику на конкре­тну суму;

5 – банк постачальника сповіщає постачальника про відкриття акредитива;

6 – відвантаження товару;

7 – покупець повідомляє банк про виконання умови акредитива, тобто дає наказ на розкриття акредитива;

8 – банк покупця переказує банку постачальника суму коштів з акредитива;

9 – банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачаль­ника;

10 – банк постачальника повідомляє про це свого клієнта.

3. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства

Розрахункова дисципліна передбачає зобов'язання суб'єктів го­сподарювання дотримуватися встановлених правил проведення роз­рахункових операцій.

Дотримання розрахункової дисципліни сприяє прискоренню кругообороту коштів і зміцненню фінансового стану підприємства. По­рушення розрахункової дисципліни може бути наслідком незадові­льної роботи фінансових служб підприємства, а також складного фінансового становища підприємств.

Платіжна дисципліна передбачає здійснення підприємствами платежів за фінансовими зобов'язаннями в повному обсязі та у встановлені строки.

Отже, забезпечення розрахунково-платіжної дисципліни зале­жить від фінансового стану суб'єктів господарювання і водночас впливає на їх фінансовий стан.

За порушення підприємствами розрахунково-платіжної дисцип­ліни до них можуть бути вжиті санкції.

Залежно від того, які суб'єкти застосовують санкції, останні по­діляються на договірні, банківські (кредитні), фінансові.

Договірні санкції спрямовані на забезпечення повного й безумо­вного виконання господарських угод. Такі санкції застосовуються у вигляді сплати неустойки, яка визначається у відсотках до суми не­виконаного зобов'язання.

Банківські (кредитні) санкції застосовуються до підприємствзапорушення ними кредитної дисципліни; за незадовільний стан облі­ку і звітності; нецільове використання кредитних ресурсів; пору­шення планових строків уведення об'єктів, на які отримано кредит, в експлуатацію; за несвоєчасне повернення отриманих кредитів.

Перед застосуванням кредитних санкцій банк може виставити вимогу підприємству ліквідувати недоліки і порушення, які були виявлені в процесі аналізу діяльності підприємства, а також прове­дення поточних кредитних і розрахункових операцій.

Фінансові санкції застосовуються за порушення суб'єктами гос­подарювання фінансової дисципліни. Вони застосовуються держав­ними органами, податковими адміністраціями.

Розділ ІІ. Функціональне призначення фінансових показників діяльності підприємствinfonko.ru/dejstvennost-stabilizacionnoj-politiki.html infonko.ru/dejstvie-1-dobavlenie-stilej-zagolovkov.html infonko.ru/dejstvie-alkogolya-na-organizm.html infonko.ru/dejstvie-efirnih-masel-vsegda-kompleksno-i-proyavlyaetsya-v-razlichnih-oshusheniyah-i-associaciyah.html infonko.ru/dejstvie-elektricheskogo-toka-na-vozbudimie-tkani.html infonko.ru/dejstvie-ept-pri-5-5e-i-6-polozheniyah-ruchki-krana-mashinista.html infonko.ru/dejstvie-fizicheskih-faktorov-na-mikroorganizmi.html infonko.ru/dejstvie-fizicheskih-i-himicheskih-faktorovna-mikroorganizmi.html infonko.ru/dejstvie-fosprenila-kak-immunokorrektora-vtorichnih-immunodeficitov.html infonko.ru/dejstvie-gidroliticheskih-fermentov.html infonko.ru/dejstvie-grazhdan-i-vizhivanie-v-usloviyah-lesnogo-pozhara.html infonko.ru/dejstvie-hozyaina-na-parazita.html infonko.ru/dejstvie-istochnikov-trudovogo-prava-vo-vremeni-v-prostranstve-i-po-krugu-lic.html infonko.ru/dejstvie-kak-pervoelement-syuzheta.html infonko.ru/dejstvie-komand-avarijnogo-otklyucheniya-on1-i-on2-pn.html infonko.ru/dejstvie-konstitucii-sssr-i-poryadok-ee-izmeneniya.html infonko.ru/dejstvie-massazha-na-organizm.html infonko.ru/dejstvie-na-perifericheskuyu-nervnuyu-sistemu.html infonko.ru/dejstvie-normativnih-aktov-vo-vremeni.html infonko.ru/dejstvie-normativnih-aktov-vo-vremeni-prostranstve-i-po-krugu-lic.html