INFONKO.RU

Напрямки діяльності лабораторії тампонажних розчинів

1. Лабораторія тампонажних розчинів проводить підготовку фахівців з необхідним рівнем знань для виконання робіт під час цементування свердловин. У лабораторії також проводяться наукові дослідження за профілем її діяльності та надаються послуги з підвищення кваліфікації персоналу та проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативах що виконує тампонажні роботи.

2. У лабораторії виконуються дослідження тампонажних цементів, що виготовляються за стандартом «Портландцементи тампонажні. Технічні умови. ДСТУ Б В.2.7.88-99», тампонажних матеріалів спеціального призначення та інших видів цементів. Виконуються дослідження якості та властивостей цементу, тампонажних розчинів та цементного каменю. Методика досліджень, умови та оснащення лабораторії відповідають вимогам стандартів:

Цементи тампонажні І-G І-H. Методи випробувань. ДСТУ Б В.2.7.87-99;

Випробування цементу типу І, ІІ, ІІІ. ДСТУ Б В.2.7.86-99; ISO 10426-2. Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 2: Testing of well cements.

Дослідження властивостей цементу передбачає: визначення густини, дисперсності та насипної маси.

Дослідження властивостей тампонажних розчинів передбачає: визначення уявної та істинної густини, розтічності, консистенції за нормальних умов та з моделюванням термобаричних умов, визначення водовіддачі за нормальних умов та фільтрації з моделюванням термобаричних умов, визначення реологічних властивостей, визначення часу початку та кінця тужавіння.

Дослідження цементного каменю передбачає: формування балочок різних розмірів за нормальних та термобаричних умов, визначення міцності каменю на стиск та вигин, оцінку ступеня розширення каменю у процесі твердіння.

Приготування тампонажного розчину.

Рис 8.2. Мішалка SKS-1000.

Призначена для приготування тампонажних розчинів за вимогами стандарту ДСТУ.Б В-2-7-88-99.

Рис 8.3. Мішалка постійної швидкості OFITE Модель 20.

Призначена для приготування тампонажних розчинів за вимогами ISO 10426-2, розд. 5 (Максимальна кількість обертів 12000 об/хв).

Вимірювання технологічних властивостей тампонажних розчинів

Рис 8.4. Ваги важільні OFITE OFI Atmospheric. Рис 8.5.Ваги важільні OFITE OFI Pressurized

Рис 8.6. АРЕОМЕТР АБР-1М

Призначені для визначення істинної та уявної густини тампонажних роз-чинів.

Рис 8.7. Консистометр КЦ-5.

Призначений для визначення консистенції тампонажних розчинів при нормальному тиску та максимальній температурі до 90 °С.

Рис 8.7. Консистометр КЦ-3.

Призначений для визначення консистенції тампонажних розчинів при за-даних термобаричних умовах до 200 °С і тисках 100 МПа.

Рис 8.8. Консистометр SKS-5025 Рис 8.9. Віскозиметр OFITE 800 за API 13ВПризначений для визначення консистен- Призначений для визначення реоло-

ції тампонажних розчинів при нормально- гічних властивостей тампонажних

му тиску та максимальній температурі до розчинів при кімнатній і підвище-
95 °С. Виконує кондеціонування тампо- ній (до 90°С) температурах.

нажних розчинів для проведення інших

видів досліджень.

Рис 8.10. Фільтр-прес OFITE HT HP

Призначений для моделювання умов на вибої свердловини. Дозволяє визначати фільтраційні властивості тампонажних розчинів за вимогами ISO 10426-2, розд. 10. Температура випробувань може досягати 175°С

9. Екскурсіядо навчально-дослідницької лабораторії бурових проми-вальних рідин.

Напрямки діяльності лабораторії бурових розчинів.

1.Вимірювання технологічних властивостей бурових розчинів за РД-39-2-645–81 і стандартами АРІ 13B: густини, умовної в’язкості, фільтрації, статичного напруження зсуву, фільтрації при високому тиску та високій температурі (НРНТ), коефіцієнту тертя кірки, концентрації побічних твердих домішок, водневого показника рН, загальної мінералізації та концентрації іонів Ca2+ і Mg2+ в фільтраті, показників стабільності і седиментації, визначення вмісту колоїдної фази, визначення вмісту КСl в фільтраті бурового розчину за допомогою тесту Merckoquant (1.17985.0001) та кобальтонітритним способом.

2.Дослідження реологічних властивостей бурових технологічних рідин при температурах до 90°С.

3. Моніторинг технологічних властивостей бурових розчинів під час буріння свердловин.

4. Обґрунтування оптимальних рецептур для обробки бурових розчинів у заданих умовах буріння.

5. Обґрунтування оптимальних рецептур бурових розчинів для розкриття продуктивних пластів у заданих умовах буріння.

6. Обґрунтування оптимальних рецептур бурових розчинів для буріння в ускладнених умовах.

7. Оцінка виносної здатності бурових розчинів при бурінні свердловин у заданих умовах. Обґрунтування режимів промивання свердловин.

8. Побудова рівнянь стану для реологічних і тиксотропних властивостей бурових розчинів та обґрунтування регламентів на них.

9. Розробка рекомендацій для керування гідродинамічною ситуацією при виконанні технологічних операцій під час буріння свердловин у заданих умовах.

10. Дослідження фільтраційних властивостей бурових розчинів в умовах високих температур і тисків та обґрунтування регламентів на них.

Програмне забезпечення

Програма «MudExpert» включає:

програму реалізації методики вибору оптимальної рецептури (рецептури обробки) бурового розчину;

програму забезпечення контролю технологічних властивостей бурового розчину на свердловині;

базу даних і програмне забезпечення для її редактування.

Методика вибору оптимальних рецептур (рецептур обробки) бурових розчинів формалізована як задача їх пошуку із гнучким вибором критерію оптимальності залежно від геолого-технічних умов буріння та включає такі підходи:

за регресійними моделями технологічних властивостей від вмісту реагентів, який включає побудову і реалізацію планів експериментів, побудову регресійних залежностей та розв’язок задач нелінійного програмування;

за сплайн-функціями залежностей технологічних властивостей від вмісту реагентів і методом дискретного пошуку;

із використанням експериментального пошуку оптимальної рецептури.

Критерії вибору оптимальної рецептури:

вартість рецептури бурового розчину або його обробки;

відповідність певних технологічних властивостей бурового розчину заданим значенням;

виносна здатність потоку бурового розчину;

стійкість рецептури (в т.ч. термостійкість).

Система забезпечує вибір методів пошуку, побудову та супровід планів експериментів, статистичну обробку експериментальних даних і пошук оптимальної рецептури обробки бурового розчину.infonko.ru/vnutrennyaya-deyatelnost-lva-isavra-administrativnie-i-sudebnie-reformi-zakonodatelstvo.html infonko.ru/vnutrennyaya-deyatelnost-yustiniana-bunt-nika-religioznaya-politika-v-sirii-simeon-stolpnik-i-ego-monastir.html infonko.ru/vnutrennyaya-dinamika-atmosferi.html infonko.ru/vnutrennyaya-ekonomicheskaya-sreda-predpriyatiya.html infonko.ru/vnutrennyaya-energiya-odnoatomnogo-gaza.html infonko.ru/vnutrennyaya-energiya-odnogo-molya-realnogo-gaza.html infonko.ru/vnutrennyaya-energiya-realnogo-gaza.html infonko.ru/vnutrennyayaenergiya-realnogo-gaza.html infonko.ru/vnutrennyaya-gazeta-detskogo-sada.html infonko.ru/vnutrennyaya-i-egocentricheskaya-rech-issledovaniya-vnutrennej-rechi-mehanizmi-i-modeli-porozhdeniya-i-ponimaniya-rechevogo-viskazivaniya.html infonko.ru/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html infonko.ru/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika.html infonko.ru/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-nikolaya-i.html infonko.ru/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-sreda-organizacii.html infonko.ru/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-sreda-upravleniya-struktura-sredi-upravleniya-vneshnyaya-sreda-upravleniya-vnutrennyaya-sreda-upravleniya-upravlencheskie-tehnologii-ocenki-sredi.html infonko.ru/vnutrennyaya-i-vneshnyaya-sredi-organizacii.html infonko.ru/vnutrennyaya-izolyaciya-elektroustanovok.html infonko.ru/vnutrennyaya-kartina-bolezni-vkb.html infonko.ru/vnutrennyaya-norma-dohodnosti-rentabelnosti-irr.html infonko.ru/vnutrennyaya-norma-dohodnosti-vnd.html