INFONKO.RU

Коли було підписано Берестейський договір Радянської Росії з країнами Четвертого союзу?


1) 27 січня 1918 р.

2) З лютого 1918 р.

3) З березня 1918 р. *

4) 10 червня 1917 р.

5) 12 липня 1918 р.


16. Дипломатичний союз радянських республік утворився у зв'язку з підготовкою до:

1) Підписання Ризького мирного договору

2) Генуезької конференції *

3) Підписання Версальського мирного договору

4) Вашингтонської конференції

5) Парижська конференція

17. 28 грудня 1920 р. угоду про воєнний і господарський союз між Україною і Росією підписали:


1) В.Ленін, Г.Чичерін, Х.Раковський

2) В.Ленін, Г.Чичерін, Г.Петровський *

3) М.Плеханов, Х.Раковський

4) В.Ленін, Й.Сталін

5) С.Петлюра, М.Грушевський


Де більшовики оголосили встановлення Радянської влади в Україні?

1) Перший Всеукраїнський з'їзд Рад у Києві

2) Перший Всеукраїнський з'їзд Рад у Харкові

3) На звернення революційних комітетів більшовиків у Харкові *

4) На Всеукраїнському Конгресі у Києві

5) На Трудовому конгресі

19. Назвіть причини появи IV Універсалу Центральної Ради:

1) Необхідність радикалізації українського національно-визвольного руху в умовах зростаючої більшовицької загрози

2) Захоплення більшовиками м. Києва - столиці України *

3) Намагання УНР стати суб'єктом міжнародних відносин з метою подальшого підписання Берестейської

Угоди з країнами Четверного союзу

4) Проголошення повної незалежності УНР

5) Укладення договору з Антантою

20. Вкажіть подію, що прискорила прийняття Ш Універсалу:

1) Корніловський заколот

2) Повалення Тимчасового уряду (захоплення влади більшовиками) *

3) Закінчення Першої Світової війни і підписання Берестейського (Брестського) миру

4) Прийняття конституції УНР

5) Прийняття аграрного закону

21. Виділіть головне положення Ш Універсалу ЦР:

1) Встановлення 8-годинного робочого дня

2) Проголошення України вільною, незалежною не від кого державою

3) Поповнення Центральної Ради представниками партій національних меншин

4) Розбудова власної армії *

5) Прийняття Українського громадянства

22. Назвіть партію Центральної Ради, що була найбільш популярною серед селян України:

1) Українська партія соціалістів-федералістів

2) Українська партія соціалістів-революціонерів *

3) Українська хліборобсько-демократична партія

4) ТУП

5) Соціалісти-самостійники

23. Вкажіть головний захід Центральної Ради щодо розбудови української державності після прийняття І універсалу:

1) Проведення національного конгресу

2) Створення першого національного уряду - Генерального секретаріату

3) Розрив всіляких відносин з Тимчасовим урядом

4) Початок формування перших українських військових частин

5) Скасування поміщицького землеволодіння

24. Виділіть причину появи П Універсалу Центральної Ради:

1) Невдалий характер переговорів ЦР з Тимчасовим Урядом

2) Підписання компромісного російсько-українського договору щодо взаємних поступок3) Небажання поміркованого кола лідерів ЦР загострювати відносини з Росією *

4) Активізація дій українських самостійників

5) Початок національної революції

Хто очолив Генеральний секретаріат?


1) М.Грушевський

2) П-Христюк

3) С.Петлюра

4) В.Винниченко, *

5) К. Левицький


Назвіть найбільш відому військову операцію російської армії на території України в період першої світової війни.


1) Оборона Севастополя

2) Брусиловський прорив *

3) Цусимська битва

4) Пруська операція

5) Оборона Києва


В якому році закінчилася перша світова війна для України?


1) 1917 р.

2) 1918 р. *

3) 1916 р.

4) 1920 р.

5) 1915 р.


28. Назвіть першу Українську партію:


1) КПУ

2) РУП *

3) УДП

4) УОДРП

5) ТУП


Вкажіть, яке з перечисленних товариств в Західній Україні мало найбільше значення поширення на початку 20ст.?


1) «Авангард»

2) «Просвіта» *

3) «Динамо»

4) «Пласт»

5) «Буревестник»


30. Назвіть найбільш відомого поета початку XX ст.:


1) Л.Українка *

2) І.Котляревський

3) М.Коцюбинський

4) П.Грабовський

5) М.Лисенко


Хто з провідних діячів Центральної Ради був відомим письменником?


1) М.Грушевський

2) В.Винниченко *

3) С.Петлюра

4) С.Єфремов

5) П.Христюк


Як називалася перша українська політична партія Дніпровської України?

1) «Братство тарасівців»

2) Українська соціал-демократична робітнича партія

3) Революційна українська партія *

4) Конгрес українських націоналістів

5) Комуністична партія

33. Назвіть українську партію ліберально-буржуазного спрямування на початку XX ст.:

1) Українська соціал-демократична спілка - «Спілка» *

2) Українська демократична партія

3) Українська партія соціалістів-революціонерів

4) Українська селянська партія

5) Українська радикальна партія

Хто написав статтю «Самостійна Україна», що стала спочатку програмним документом українства?


1) М.Грушевський

2) Б.Грінченко

3) М.Міхновський *

4) М.Костомаров

5) С.Бандера


35. Виділить головну причину Російської демократичної революції 1905-1907 рр.:

1) Зростання протиріччя між дворянством та буржуазією з питань власності *

2) Необхідність скасування абсолютної монархії

3) Поразка царизму в роки Кримської війни

4).поліпшення соціального положення робітничого класу в Україні

5) Розвиток важкої промисловості

В якому місті України пройшло збройне повстання в 1905 р.?


1) Маріуполь

2) Луганськ

3) Горлівка

4) Юзівка *

5) Львів


37. Назвіть видного старшину українській січових стрільців:


1) А.Кошовий *

2) С.Ковпак

3) Д.Виговський

4) Х. Раковський

5) С.Петлюра


38. Україїщі під час першої світової війни воювали у складі:

1) Німецької армії

2) Австро-Угорської та російської армії *

3) Сербської та російської армії

4) У складі Української армії

5) Італійської та російської армії

Коли відбулася «справа Бейліса»?


1) 1910

2) 1911

3) 1912

4) 1913 *

5) 1914


40. Урочисте відзначення ювілею Т.Г. Шевченка відбулося у:


1) 1911 р

2) 1912 р.

3) 1913 р.

4) 1914 р. *

5) 1915 р.


41.С. Петлюра виступав за підтримку:


1) Австро_Угорщини *

2) Німеччини

3) Росії

4) Франції

5) Туреччини


42. До російської армії було мобілізовано ... українців:


1) 1 млн.

2) 2 млн *

3) 3 млн

4) 4 млн.

5) 5 млн


43. Після повалення царизму влада перейшла до:


1) Держдуми

2) Кабміну

3) Тимчасового уряду *

4) Установчих зборів

5) Ноародного трибуналу.


44. Більшість у радах мали:


1) більшовики і есери

2) більшовики і меншовики

3) есери і меншовики *

4) есери і кадети

5) кадети


45. УЦР утворена ... березня 1917 р:


1) 4

2) 12

3) 15

4) 20 *

5) 25


46. Весною 1917 р. самостійників очолював:


1) Винниченко

2) Єфремов

3) Мартос

4) Міхновський *

5) Махно.


47. Перша демонстрація українців відбулася у м.:


1) Катеринослав *

2) Київ

3) Петроград

4) Полтава

5) Юзівка


48.Всеукраїнський національний конгрес відбувся у ... 1917 р.


1) березні

2) квітні *

3) травні

4) червні

5) січні


49. Український військовий клуб носив ім’я:


1) Виговського

2) Мазепи

3) Полуботка *

4) Хмельницького

5) Дорошенка


50. Загони місцевої самооборони на Київщині називалися:


1) військовий комітет

2) вільне козацтво

3) місцеве військо

4) козацька оборона *

5) усташі


51.Делегацію Центральної Ради до Петрограду очолював:


1) Винниченко *

2) Грушевський

3) Мартос

4) Стешенко

5) Махно


52.Регіон з найбільшою кількістю рад :


1) Волинь

2) Донбас *

3) Південь

4) Поділля

5) Галичина


53. Перший уряд складався з :


1) 7 ос.

2) 9 ос.

3) 13 ос. *

4) 17 ос

5) 20 ос.


54.З Тимчасового уряду вийшли противники авнономії України - ...


1) Більшовики

2) Есери

3) Кадети *

4) Меншовики

5) Тупівці


55. М. Міхновського відправили на ... фронт:


1) Західний

2) Північно-Західний

3) Південно-Західний

4) Румунський *

5) Північний


56. Корніловський заколот відбувся у ... 1917 р.:


1) червні

2) липні

3) серпні *

4) вересні

5) лютому


57. Кількість губерній. На які поширювалася влада Тимчасового секретаріату:


1) 3

2) 5

3) 7

4) 9 *

5) 12


58. 15 (28) липня 1917 р. УЦР розробила:


1) інструкцію

2) конституцію *

3) резолюцію

4) статут

5) декларацію


59. 40-тисячний корпус, що присягнув УЦР, очолював:


1) Дорошенко

2) Міхновський

3) Петлюра *

4) Скоропадський

5) Махно


60. Ставлення українців до корніловського заходу:


1) нейтральне *

2) опір

3) підтримка

4) схвалення

5) не визначилисьinfonko.ru/testi-po-teme-nukleinovie-kisloti-metabolizm-nukleinovih-kislot-replikaciya-transkripciya.html infonko.ru/testi-po-teme-uchet-denezhnih-sredstv.html infonko.ru/testi-po-teme-uchet-finansovih-rezultatov.html infonko.ru/testi-po-teme-uchet-nematerialnih-aktivov.html infonko.ru/testi-po-teme-uchet-osnovnih-sredstv.html infonko.ru/testi-po-teme-uchet-raschetov-po-oplate-truda.html infonko.ru/testirovanie-abonentskih-linij-i-okonchanij.html infonko.ru/testirovanie-dolzhno-bit-dobrovolnim.html infonko.ru/testirovanie-dostizhenij-i-razvitiya.html infonko.ru/testirovanie-dostupnosti.html infonko.ru/testirovanie-i-optimizaciya-torgovih-sistem.html infonko.ru/testirovanie-i-semanticheskaya-otladka.html infonko.ru/testirovanie-katalizatorov-v-modelnoj-reakcii-okisleniya-so.html infonko.ru/testirovanie-kompetenciya-znaniya.html infonko.ru/testirovanie-na-vich-i-uvazhenie-avtonomii-pacienta.html infonko.ru/testirovanie-ocenka-i-vmeshatelstvo.html infonko.ru/testirovanie-polzovatelej.html infonko.ru/testirovanie-programmnogo-sredstva.html infonko.ru/testirovanie-sajta-na-uyazvimost.html infonko.ru/testirovanie-sistemi-elektronnoj-torgovli-madagaskar.html