INFONKO.RU

Калорійність (g) сільськогосподарської продукції, ккал/кг

Культура Продукція g Культура Продукція g
Озима пшениця зерно Кукурудза силос
Озиме жито зерно Цукровий буряк корене-плоди
Яра пшениця зерно Картопля бульби
Ячмінь зерно Кормовий буряк корене-плоди
Овес зерно Багаторічні трави сіно
Кукурудза зерно Соняшник насіння

Для північної підзони Степу України прихід ФАР за вегетаційний період кукурудзи за середніми багаторічними даними Інституту зернового господарства складає 2,9 млрд. ккал/га.

При коефіцієнті її використання посівом, рівним 3 %, у врожаї кукурудзи може бути акумульовано 87 млн. ккал/га, що відповідає 197,7 ц/га абсолютно сухої біомаси.

ПУ = 2,9 млрд. ккал/га × 3 % = 19772 кг/га = 197,7 ц/га а.с. біомаси

100 · 4400 ккал/га

Для переходу від врожаю абсолютно сухої біомаси до величини врожаю зерна і побічної продукції при стандартній вологості використовують формулу:

У = 100 × ПУ × Кт,

(100 – W)

де У – врожай зерна і побічної продукції при стандартної вологості, ц/га;

W – стандартна вологість, % (табл. 5);

Кт – коефіцієнт господарської ефективності врожаю, що показує частку його корисної частини в загальній біомасі (табл. 4).

Підставивши у формулу всі наявні показники, одержимо, що при 3 %-вому використанні посівами кукурудзи ФАР в умовах нашої зони можна одержати 101 ц/га зерна:

У = 100 × 197,7 ц/га × 0,44 = 101,1 ц/га

(100 – 14)

Завдання 2. За даними табл. 10 розрахувати врожайність основних польових культур.

Таблиця 4

Співвідношення основної продукції до побічної і коефіцієнт,

що характеризує ефективність врожаю (Кт)

Культура Спів-відношення Кт Культура Спів-відношення Кт
Озиме жито 1:1,7 0,37 Гречка 1:1,3 0,44
Озима пшениця 1:1,4 0,42 Горох 1:1,4 0,42
Яра пшениця 1:1,3 0,47 Кукурудза 1:1,35 0,44
Овес 1:1,3 0,44 Картопля 1:0,6 0,63
Ячмінь 1:1,1 0,48 Буряк 1:0,4 0,71
Соняшник 1:4 0,20 Оз. ріпак 1-3,8 0,26

Таблиця 5

Стандартна вологість продукції, %

Культура Продукція Вологість
Зернові зерно
Соняшник насіння
Зернобобові зерно
Картопля бульби
Цукровий і кормовий буряк коренеплоди

Визначення дійсно можливого врожаю по вологозабезпеченості посівів.

У Степових районах України однією з важливих умов, які визначають величину максимально можливого врожаю, є забезпеченість рослин вологою. Звичайно, в усіх довідниках і методичних вказівках волога виражається в мм, а на практиці землеробства – у т або м3. Для визначення вологозабезпеченості рослин в т/га кількість опадів в мм необхідно помножити на 10, оскільки 1 мм опадів дорівнює 10 т/га. Якщо враховується середньорічна кількість опадів, то в них використовується тільки 70–80 %, а інші складають непродуктивні витрати на стік та випаровування з поверхні ґрунту.Середня сума опадів по районах Дніпропетровської області представлена в таблиці.

Дійсно можливий врожай по вологозабезпеченості визначається ґрунтово-кліматичними умовами, що реально складаються при повному і своєчасному використанні всього технологічного комплексу вирощування за наступною формулою:

ДМУ = 100×W/Kw,

де ДМУ – дійсно можливий врожай абсолютно-сухої біомаси, ц/га;

W – запаси продуктивної вологи, що складаються із запасів вологи у шарі 0–100 см до моменту сівби і корисної частини опадів, що випали у період вегетації (на спокійному рельєфі близько 70 %), мм;

Kw – коефіцієнт водоспоживання, м3/т або мм/ц.

Цей коефіцієнт є специфічним для кожної культури (табл. 11) і залежить від кліматичних особливостей вегетаційного періоду, рівня родючості, доз добрив і інших чинників.

Наприклад, запаси продуктивної вологи перед сівбою озимої пшениці по чорному пару у шарі ґрунту 0–150 см, за даними Ерастівської дослідної станції, складають 169,9 мм (табл. 8). Кількість опадів за вегетацію складає 250 мм. Отже, ресурси доступної вологи складають:

W = 170 мм + (250мм × 0,7) = 355 мм,

а

ДМУ = 100 × 355/500 = 71 ц/га.

Розрахувати врожайність зерна озимої пшениці при 14 %-вій вологості за формулою

У = 100 × ПУ × Кт.

(100 – W)

Дані за середньою багаторічною сумою опадів у районах Дніпропетровської області і середні багаторічні запаси продуктивної вологи представлено у табл. 8, 12.

Завдання 3.Розрахувати врожайність сільськогосподарських культур за середньобагаторічною вологозабезпеченістю (табл. 7).

Завдання 4. Розрахувати можливий врожай озимої пшениці у різні за зволоженням роки за різними попередниками, використовуючи дані табл. 8.

Визначення дійсно можливого врожаю за гідротермічним потенціалом продуктивності рослин.

Зіставлення приходу сумарної радіації за наявністю вологи у ґрунті за вегетаційний період має велике практичне значення, оскільки витрати тепла на випаровування виконують основну роль у витратній частині теплового балансу. Для кожного виду рослин існують оптимальні умови і співвідношення між теплом і вологою.

Продуктивність кліматичних умов можна підвищити двома шляхами. Перший – повніше використовувати агрокліматичні ресурси, другий – активно змінювати ці ресурси в потрібному напрямку. У першому випадку південні схили або захищені від холоду площі можна використовувати для посіву теплолюбних культур, у другому – змінювати водний і поживний баланс, зрошуючи або осушуючи.

ДМУ за сукупним впливом світла, тепла і вологозабезпеченості вегетаційного періоду визначають так:

ГТП = W × Tv / 36 × R,

де ГТП – гідротермічний потенціал, бал;

W – ресурси продуктивної вологи за період вегетації, мм;

Tv – період вегетації, декад;

R – радіаційний баланс за період вегетації, ккал/см2;

36 – число декад у році.

Розрахувавши бал продуктивності, знаходимо величину дійсно можливого врожаю абсолютно-сухої біомаси, який можна одержати за даними ґрунтово-кліматичних умов:

ДМУгтп = 22ГТП-10.

Завдання 1. Розрахувати дійсно можливий врожай гібриду кукурудзи Солонянський 298 СВ при 14 %-вій вологості, якщо радіаційний баланс – 25 ккал/см2.

Визначення дійсно можливого врожаю з урахуванням природної родючості ґрунту.

За рахунок природної родючості ґрунту формується 40–64 % врожаю, у зв'язку з чим технологічний комплекс повинно бути направлено не тільки на ліквідацію лімітуючих чинників, але, в першу чергу, на розширене відтворення ґрунтової родючості. Визначення ДМУ за якісною оцінкою земель повинно бути пов'язано з природною (бонітет по властивостях) і ефективною (бонітет по врожайності) родючістю ґрунту.

Всі розрахунки для отримання програмованого врожаю проводяться для кожного конкретного поля. Для цього, з урахуванням реальних агрокліматичних характеристик поля, його фактичної родючості і наявності органічних і мінеральних добрив складається технологічний проект по кожній культурі.

Рівень врожайності за рахунок родючості ґрунтів визначається за формулою:

ДМУ = Бп × Цбп × К,

де ДМУ – дійсно можливий врожай, ц/га;

Бп – бонітет ґрунту, бал;

Цбп – врожайна ціна балу ґрунту для певної культури, ц/га;

К – поправочний коефіцієнт на агрохімічні властивості ґрунту.

Бонітет ріллі слід брати за даними бонітеровки ґрунтів господарства.

У табл. 6 представлено бонітеровочну шкалу чорноземних ґрунтів за врожайністю сільськогосподарських культур.

Таблиця 6infonko.ru/organizaciya-raboti-komissii-po-profilaktike-vnutribolnichnih-infekcij.html infonko.ru/organizaciya-raboti-kulinarnogo-ceha.html infonko.ru/organizaciya-raboti-marketinga-v-pnin.html infonko.ru/organizaciya-raboti-medicinskoj-sestri.html infonko.ru/organizaciya-raboti-melkoroznichnoj-aptechnoj-seti-aptechnie-punkti-aptechnie-kioski-aptechnie-magazini-funkcii-sostav-pomeshenij-osnashenie-trebovaniya-predyavlyaemie-k-personalu.html infonko.ru/organizaciya-raboti-myasnogo-ceha.html infonko.ru/organizaciya-raboti-otdeleniya-profilaktiki.html infonko.ru/organizaciya-raboti-ovoshnogo-ceha.html infonko.ru/organizaciya-raboti-pedagoga-p-a-v-dou.html infonko.ru/organizaciya-raboti-podrazdelenij-medicinskogo-snabzheniya-smk-v-rezhime-povishennoj-gotovnosti.html infonko.ru/organizaciya-raboti-porta-v-optimalnom-rezhime.html infonko.ru/organizaciya-raboti-po-socialnomu-patronatu-specialistov-sluzhbi-patronatnogo-vospitaniya.html infonko.ru/organizaciya-raboti-po-vipolneniyu-kursovoj-raboti.html infonko.ru/organizaciya-raboti-pravitelstva-rossijskoj-federacii.html infonko.ru/organizaciya-raboti-pticegolevogo-ceha.html infonko.ru/organizaciya-raboti-registraturi-polikliniki.html infonko.ru/organizaciya-raboti-ribnogo-ceha.html infonko.ru/organizaciya-raboti-rodilnogo-doma.html infonko.ru/organizaciya-raboti-s-dokumentami.html infonko.ru/organizaciya-raboti-s-nauchnoj-literaturoj.html